ලෝක වෙළද පොලේ මිල බසී ඉන්ධන මිළ සුත්‍රය අනුව මෙරට තෙල් මිළ නගී

ලෝක වෙලදපලේ බොරතෙල් මිල ඩොලර් 10කින් පමණ අඩු වී තිබේ

ලෝක වෙළද පොලේ බොරතෙල් බැරලයක මිල පසුගිය මාසයේදී පහත බස තිබුණද මෙරට මුදල් අමාත්‍යංශය ක්‍රියාත්මක ඉන්ධන මිල සූත්‍රය අනුව අද දිනයේදී ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට‍්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 03කින් ඉහල දමා තිබේ.ඒ අනුව එම වර්ගයේ ඉන්ධන ලීටරයක නව මිල රුපියල් 138කි.

අනෙක් කිිසිදු ඉන්ධන ව්ගයක මිල සංශෝ්ධනයක් සිදු කර නැත.ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් භාවිතාකරන්නේ මෙරට බහුතරයක් එදිනෙදා තම ජීවිකාව සිදුකරන වැඩකරන පන්තියේ බහුතර මධ්‍යම ප්‍රන්තිකයන්න. පසුගිය මාසයක කාලයේදී ලෝක වෙලදපලේ බොරතෙල් මිල ඩොලර් 10කින් පමණ අඩු වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *