කුරුණෑගල අසරණ මව්වරුන් 900 ට සාධාරණය ඉටු කිරීමට ජනපතිතුමා පෙරමුණ ගත යුතුයි

කුරුණෑගල අසරණ වූ මව්වරුන් 900ක් වෙනුවෙන් සාධාරණය ඉටු කිරීමට ජනපතිතුමා පෙරමුණ ගත යුතුයි අපේ ජන බල පක්ෂයෙන් කොඩිය ලකුණින් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට තරග වදින සුනේත්‍රා සමරකෝන් සදහන් කරයි.

රටේ මහත් ආන්දෝලනයට ලක් වූ කුරුණෑගල වන්ද්‍යා සැත්කම් කළ ශාෆි සිද්ධියට භාජනයවූ මව්වරුන් වෙනුවෙන් සාධාරණය ඉටුකර ගැනීම සඳහා මීරිගම අම්මා ලෙසින් ප්‍රකට සුනේත්‍රා සමරකෝන් ඉදිරිපත් වෙයි

එක රටක් එක නීතියක් වන්ද්‍යා සැත්කම් කළ ශාෆිව රකින්න සැලසුම් කරනවාද?

කුරුණෑගල රොහලේ නව රෝහල් අධ්‍යක්ෂක අබ්දුල් ෆාරික් වහා ඉවත් කර වන්ද්‍යාභාවයට පත් සිංහල මවු වරුන්ගේ යුක්තිය පසැඳලීම ජනාධිපතිතුමන්ගේ වගකීමක්! යන මැයෙන් අපේ ජනබල පක්ෂයේ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දක්වමින්

සුනේත්‍රා සමරකෝන් මහත්මිය මෙසේ ප්‍රකාශ කළා

කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලෙන් දරු පසූතියන් සඳහා ප්‍රතිකාර ලබාගැනීමට ආපු අපේ දියණිවරුන් සහෝදරවරියන් අද අසරණ වෙලා තිබෙනවා. 900ක් පමණ දියණියන් පිරිසක් ඊට මුහුණ දුන්නා. ඒගොල්ලන්ගේ සාධාරණය වෙනුවෙන් සිදුවු අසාධාරණය වට සාධාරණය ඉෂ්ට කර ගැනීමට කතා කරන්න කිසිම කෙනෙක් නැහැ.

විශේෂයෙන්ම ඒ දියුණිවරුන්ගේ අනාගතය අපේ දරු පරපුරේ අනාගතය යි. මොකක්ද වුණේ කියලා අපි රජයක් හැටියට අති ගරු ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. එතුමාගේ අධීක්ෂණය යටතේ කණ්ඩායමක් පත් කරලා. ඒ දියණිවරුන්ට වූ අසාධාරණයට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරල දෙන්න කියලා. මටත් කාන්තාවක් හැටියට ඒ පිළිබදව අවධානය යොමුකරන ලෙස එතුමා ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *