පවතින දේශපාලන අර්බුධය විසදීමට ජනපති එකග වුණා // TNA මන්ත්‍රීවරුන්

සාකච්චාවෙන් අනතුරුව පිටතට පැමිණි මන්ත්‍රීවරුන් සදහන් කලේය

පවතින දේශපාලන අර්බුධය විසදා ගැනීමේ අරමුණින් ජනාධිපතිවරයාගේ ආරාධනයකට අනුව අද රාත්‍රී කාලයේ TNA මන්ත්‍රී කණ්ඩායම ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණෙන ලදී.සාකච්චාවෙන් අනතුරුව පිටතට පැමිණි මන්ත්‍රීවරුන් සදහන් කලේ අර්බුධයට විසදුම් ලබාදීමට එකග වූ බවත් බහුතරයට ආණ්ඩු බලය ලබාදීම සිදුකරණ බවත් එම එකගතාවය මත සාකච්චාව අවසන් වූ බවයි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සමග පැවැති විශේෂ සාකච්ඡාවෙන් පසු එළියට පැමිණෙන TNA මන්ත්‍රීවරුන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරි පිටදී මාධ්‍යවේදීන් හමුවේ සාකච්චාවේදී ගනු ලැබූ තීන්දු සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළකරන ලදී

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සමග පැවැති විශේෂ සාකච්ඡාවෙන් පසු එළියට පැමිණෙන TNA මන්ත්‍රීවරුන්

Posted by Lanka News Web on Friday, November 30, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *