පොලිස් මාධ්‍ය ඒකකය ගොළු වෙයි, තොරතුරු ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයෙන් පමණයි

වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයාගේ දැනුම් දීමක් අනුව

සමානයන් සෑම දිනකම මෙරට මාධ්‍ය වෙත නිවේදන නිකුත්කරන පොලිස් මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ කටයුතු මෙරට ජනතාවට වසර කිහිපයක් පුරා මාධ්‍ය වෙත තොරතුරු ලබා දෙන ලදී එහි සියලූ සේවා කටයුතු අද කි‍්‍රයාත්මක නොවුණි.

පොලිස් මාධ්‍ය ඒකකය මගින් දිවයින පුරා දෛනිකව සිදුවන සිදුවීම් විද්‍යුත් තෑපෑල හරහා දිනපතා අවස්ථා කිහිපයකදීම මාධ්‍ය ආයතන වෙත නිකුත් කළ ද, අද පස්වරුව වන තෙක්ම එම කිසිදු නිවේදනයක් මාධ්‍ය ආයතන වල යොමු කර නොතිබුණි.සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශකවරයා සම්බන්ධකර ගැනීමට කිහිප අවස්ථාවකදී ම මෙරට සහ විදෙස් මාධ්‍ය ආයතන රැසක් සම්බන්ධ කරගැනීමට උත්සහ කලද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක වරයාගේ දුරකථනය විසන්ධි කර තිබුණි

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මුලස්ථානයේ උසස් නිලධාරියකු පැවසුවේ පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසයේ කටයුතු ආරක්ෂක අමතායාංශයේ මාධ්‍ය කේන්ද්‍රය හරහා සිදු කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් කි‍්‍රයාත්මක වීමට නියමිත ඇති බැවින් මෙම පියවර ගෙන ඇති බවයි.

වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයාගේ දැනුම් දීමක් අනුව පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසයේ කටයුතු නැවතී ඇති බවද පැවසේ.පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසයේ පොලිස් නිලධාරීන් 60 ට අධික පිරිසක් සේවය කරමින් සිටිති.ෆේස්බුක් ගිණුමේ පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය වශයෙන් නිළ ගිණුමක් පවත්වාගෙන ගියද ඉකුත් (25) වැනි දින සිට එම පිටුව යාවත්කාලීන වී නොමැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *