පොලිස් මුලස්ථානය මගින් යාචකයන් ඉවත් කිරීමේ නියෝගයක් කර නැහැ

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කියයි!!

නොයෙකුත් ස්ථානවල සිටින යාචකයන් පොලීසිය මගින් ඉවත් රැගෙන ගොස් රිදීගම ප්‍රදේශයේ කදවුරක රදවා තබාගැනීමට පොලිස් මුලස්ථානය මගින් දිවයිනේ පොලිස් ස්ථාන වෙත දැනුම්දී ඇති බවට අසත්‍ය ප්‍රචාරයක් පැතිර යමින් පවතී මෙලෙස යාචකයන් රැගෙන ගොස් රැදවුම් කදවුරක රදවන ලෙස පොලිස් මුලස්ථානය මගින් කිසිම පොලිස් ස්ථානයකට කිසිදු දැනුම්දීමක් සිදුකර නොමැති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශය රුවන් ගුණසේකර මහතා සදහන් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *