එකම අරමුණ ජනතාවට සේවය කිරිමයි චේතනාව පිරිසිදු නිසා ජයග්‍රහණය නිසැකයි .සුනේත්‍රා සමරකෝන්

මගේ එකම අරමුණ ජනතාවට සේවය කිරිමයි– මගේ චේතනාව පිරිසිදු නිසා මම අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණය කරනවා.–සුනේත්‍රා සමරකෝන්

මෙම අදහස් පලකලේ අපේ ජනබල පක්ෂයෙන් ගමිපහ දිස්තුික්කයට තරග වදින සුනේත්‍රා සමරකෝන් මහත්මියයි

ඔබ මේ මැතිවරණයේ දී ගැටෙන්නෙ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රබලයන් රැසක් සමග. දිනන්නට පුළුවන් වෙයිද?

ඇත්තෙන්ම පුළුවන්. දැන් මිනිස්සු කියනවා 225ම එපා කියලා. ඔවුන් කරපු හොර මැරකම් මැරකම් දූෂණ දැන් හෙළි වෙමින් පවතිනවා. මම දේශපාලනයට එන්නේ ජනතා මුදල් රුපියලක්වත් ගසා කෑමේ අරමුණින් නෙවෙයි. මගේ පුද්ගලික දෙයකට ගන්නටත් නොවෙයි. මගේ ජීවිතයට අවශ්‍ය සියල්ලම මම මේ වන විට උපයාගෙන ඉවරයි. මගේ දරුවන්ගේ වැඩ කටයුතුත් ඉවරයි. ඒ නිසා මට දැන් රකින්නට කෙනෙක් නෑ. මම හොඳ බෞද්ධයෙක්. ඒ නිසා මම පව් පින් විශ්වාස කරනවා. ජනතාවට සේවය කිරීමෙන් මම ලබන්නේ පිනක්. ජනතාව අද දුක් විඳිමින් සිටිනවා. ඔවුන්ගේ ජීවිත සුඛිතමුදිත කිරීම මගේ අරමුණයි. මගේ චේතනාව පිරිසිදු නිසා මම අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණය කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *