“මීළග 2025 ජනපති සටනට එන්නේ නැහැ” // ජනපති කියලා

2025 පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණය සදහා තමන් ඉදිරි පත් නොවන බවත් සුළු ජාතීන්ගේ ඡන්ද ලබාගැනීමට හැකි පුද්ගලයෙකුට තමන් සිංහල ඡන්ද පදනම සකසා දෙන බවත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සදහන් කල බව ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ සුලු පක්ෂ 10ක් සමඟ පැවැති සාකච්ඡාවේදි ජනාධිපතිවරයා සදහන් කර ඇත මෙම සාකච්චාවේදී දිනෙන් දින ආණ්ඩුව ජනතා අප්‍රසාදය වෙත ලගාවන නිසා හැකි ඉක්මනින් සන්ධානයක නායකත්වය ජනාධිපතිවරයා දැරීමත් 2025 දී පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් දැන් සිටම ප්‍රබල සමාජ මතයක් ගොඩනැගීම සදහා පියවර ගත යුතු බවත් එම පක්ෂ නියෝජිතයන් පෙන්වා දී ඇත එහෙත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සදහන් කර ඇත්තේ තමන් නැවත ජනාධිපතිවරණයකට ඉදිරිපත් නොවන බවත් සුළු ජාතීන්ගේ විශ්වාශය දිනාගත හැකි අපේක්ෂකයෙකුට තමන් සිංහල ඡන්ද පදනම වෙනුවෙන් සහයෝගය ලබාදෙන බවත් සදහන් කර ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *