ලෝකයේ භයානක සතුරන් මිතුරන් වෙනවා,ජනපති අගමැති මිතුදමත් එහෙමයි

රටටම වැඩකරන්න පුළුවන් ඇමතිකමක් ලැබිල තියෙනවා

මට උසස් වීමක් ලැබිල තියෙනවා ඒගැන ජනාධිපතිතුමාට අගමැති තුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා වැඩක් කරන්න පුළුවන් ඇමතිකමක් ලැබිල තියෙනවා. ලෝකයේ භයානක සතුරන් එකතුවෙලා තියෙනවා අපේ රටේ දේශපාලනයේ පසුගිය කාලයේ ඒවගේ තත්වයන් ඇතිවී තිබුණා දැන් ඒ තත්වය ක්‍රමයෙන් නැති වෙමින් යනවා ලෝක ඉතිහාසයේ ඕනෑතරම් උදාහරණ තියෙනවා ගමෙත් මිනිස්සු තරහ වුණාම ඕකගේ මළගෙදර යන්නෙත් නැහැ කියලා කියනවා පස්සේ මේ තත්වය වෙනස් වෙනවා පවුලේත් ගැණු ළමයා පැනල ගියහම ඕකුන් ගෙදරට වැද්ද ගන්නේ නැහැ කියල කියනවා පස්සේ සමාදාන වෙනවා.

අගමැති තුමා බොහොම සංයමයෙන් මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දුන්නා එතුමා කිසිවෙකුට බනින්න ගියේ නැහැ දැන් ජනපති සහ අගමැති මිත්‍රයෝ වගේ වැඩ කරනවා. මට ලැබුණු මහාමාර්ග සහ මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍ය දූරය ලොකු වැඩක් කරන්න පුළුවන් ඇමති කමක් මගේ නම්බර් එක අද ඉදලා hot line කරනවා මාර්ග සම්බන්ධයෙන් ඕනෑම ප්‍රශනයක් යොමු කරන්න පුළුවන්

Posted by Ranjan Ramanayake on Friday, December 21, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *