මීගමුව නගරාධිපතිගේ ගෝලයන් මාධ්‍යට වැඩ පෙන්වයි // මැරයෝ තාමත් නිදැල්ලේ !

මාධ්‍යෙවිදීයෙකුගේ කැමරාව උදූරාගෙන //සිද්ධිය වන අවස්ථාවේ නගරාධිපති එහි සිට ඇත

මිගමුෙවි අනවසර ඉදිකිරිමක් කඩා ඉවත් කිරිම ආවර්ණය කිරිමට ගිය මාධ්‍යෙවිදීයෙකුගේ කැමරාව උදූරාගෙන එහි තිබු දත්ත සියල්ල එහි සිටි පිරිසක් මාකා දැමිෙමි සිද්දියක් සම්බන්දයෙන් මිගමුව පොලීසියට පැමිණිල්ලක් කර ඇත.

මෙලෙස සිද්දිය මුහුණ පැමට ලක්වි ඇත්තේ මිපුර වෙබි අඩවියේ මාධ්‍යෙවිදී සැම්සන් ඥණසිරි යන අයෙකි ඉකුත් 19 දින මිගමුව පෙරියමුල්ල මයියොක්කා වත්ත මාර්ගයට අයත් යැයි කියන ස්ථානයක ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය අනවසරයෙන් දමා ඇතැයි කියමින් මිගමුව නගර සභාෙවි නගරාධිපති ඇතුළු සේවක පිරිසක් එම ස්ථානය කඩා ඉවත් කිරිෙමි සිද්දිය.

මිපුර මාධ්‍යෙවිදීයා එම ස්ථානයට ගොස් එහි දර්ශන ඡායාරුප ගත කර නැවත කාර්යාලයට ඒමට සුදානම් වෙන අවස්ථාෙවි එම ස්ථානයේ සිටි පිරිසක් මාධ්‍යෙවිදියාගේ කැමරාව බලෙන් උදූරාගෙන රැගෙන යම් සිටියදී ඔහු නැවත කැමරාව ඉල්ලා ඇති අතර කරමරාව පමණක් නැවත ඔහුට දී එහි මෙමරි කාඩි එක රැගෙන යාමට නැත් කිරිෙමිදී ඔහු මෙමරි කාඩි පත නැවත් ඉල්ලා ඇති බවත් පසුව කැමරාව ද නැවත ලබාගෙන මෙමරි කාඩි එක කැමරාවට දමා එහි තිබු ඡායා රූප සියල්ල මකා දමා මාධ්‍යෙවිදීයාට තර්ජනය කල බවට මිගමුව පොලීසියට කරන ලද පැමිණිල්ලේ සදහන් ෙවි
සිද්දිය සම්බන්දයෙන් මිගමුව පොලීසිය වැඩි දූ පරික්ෂණ මෙහෙයවනු ලබයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *