මැතිවරණ රාජකාරි කිරීමට නොහැකි බව තැපෑල කියයි!!

පවතින කොරෝනා වසංගතය හමුවේ ඉදිරි මැතිවරණයකදී තැපැල් සේවකයන්ට රාජකාරී කිරීමට දැඩි බාධා ඇති බවත් ගෙයින් ගෙට ගොස් ඡනද කාඩ් බෙදීම ඇතුළු රාජකාරි ගෙයින් ගෙට ගොස් කිරීමට බාධා ඇති නිසා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානීන් හා මැතිවරණ කොම්සම අතර අද (20) පෙරවරුවේ පැවැති සාකච්ඡාවේදී පවතින තත්ත්වය යටතේ තැපැල් බෙදීම් කල නොහැකි බව තැපෑලේ ප්‍රධානීන් පෙන්වා දී ඇතැයි එම දෙපාර්තමේන්තු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *