ස්වීඩන් රටේ සුදු මහත්වරුන්ගේ මිනිසත් කම

අතින් අත සංවිධානය මෙරට අසරණ දූපුතුන් වෙනුවෙන් සිදුකරණ අසම සම සත්කාරක සේවාවේ තවත් පියවරක් සනිටුවහන් කරන ලදී වසර 15 ක පමණ කාලයක් සිට මෙරට මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය කලයුතු සරණක් අවැසි දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් සුවිශාල සේවාවක් සිදුකරන ලදී මීගමුව ප්‍රදේශය මුල්කරගනිමින් ගම්පහ ප්‍රදේශයේ අබාධිත දරුවන් වෙනුවෙන් අතින් අත පාසල පවත්වාගෙන යන අතර එම පාසැල තුලින් දරුවන්ගේ මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය කිරීම සහ දරුවන් සමාජ ගත කිරීම සදහා අවශ්‍ය පරිසරය නිර්මාණය කරන කරමින් ඇත

මේ සදහා ස්වීඩන් ජාතිකයන් පිරිසක් මේ සදහා ඉඩෙල්ලා නමින් සංවිධානය පිහිටුවා සිය කාලය ශ්‍රමය සහ මුදල් කැප කරමින් ඇත තම ජීවිතයේ විශ්‍රාමික කාලය තුල විශේෂ භාණ්ඩ අලවි සැලක් පවත්වාගෙන යමින් එහි අදායමෙන් අතින් අත පාසැල මෙරට පවත්වාගෙන යමින් ඇත.මෙම පාසලේ දරුවන් වෙනුවෙන් සෑම වසරකම අවසානයේ විශේෂ උත්සවයක් පවත්වන අතර එහෙත් පවතින කොරෝනා තත්වය හමුවේ මෙවර උත්සවය සංවිධානය නොකළ අතර එහෙත් දරුවන් සහ එම පවුල් සදහා විශේෂ ආධාර උපකාර කිරීමේ වැඩසටහනක් නිර්මාණය කිරීමට ස්වීඩන් කණ්ඩායම කටයුතු කරන ලදී

ඒ අනුව පාසලේ දරුවන් 40 දෙනෙකු සහ ඔවුන්ගේ පවුල් සදහා මේ උත්සව සමයේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් රුපියල් දස දහසක මුදලක් ප්‍රධානය කරන ලදී අතින් අත සංවිධානයේ මෙරට නියෝජිතයා වශයෙන් සහ අතින් අත පාසලේ ප්‍රධානී වශයෙන් කටයුතු කරන මාර්කස් පීරිස්මහතා විසින් අදාල වැඩසටහන සංවිධානය කර තිබුණි අතින් අත පාසලේ ආචාර්ය මණ්ඩලය සදහාද තිලිණ ප්‍රධානය සිදුකරණ ලදී

තම දරුවන් වෙනුවෙන් ස්වීඩන් ජාතිකයන් කණ්ඩායම සිදුකරන සේවය සම්බන්ධයෙන් දෙමව් පියන් වශයෙන් ලොකු පැහැදීමක් තිබෙනවා අපේ දරුවන් වෙනුවෙන් අතින් අත සංවිධානය වසර ගණනාවක සිට සිදුකරනවා මේ ආයතනය තුල අපේ දරුවන් වෙනුවෙන් විශාල සේවයක් වෙනවා අපි දරුවන් ගැන බොහොම දුකෙන් සිටියේ අද අපි ලොකු සතුටක් ලබනවා අතින් අත පාසැල මගින් දරුවන් වෙනුවෙන් කරන සේවය දැකලා මේ දරුවන් සමාජ ගත කරන්න අවශ්‍ය වටපිටාව ලබා දෙන අතින් අත සංවිධානය ගැන ලොකු ආඩම්බරයක් සතුටක් තියෙන්නේ අපි සියලු දෙමව් පියන් අතින් අත ආයතනයට සහ ස්වීඩන් කණ්ඩායමට ආශීර්වාද කරනවා

https://studio.youtube.com/video/Rli2FpPJPpM/edit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *