ආණ්ඩු පක්ෂය හෙට දිනයේද පාර්ලිමේන්තුව වර්ජනය කිරීමේ තීරණයක

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ වැය ශීර්ෂය කපා දැමීම සම්බන්ධයෙන්

දැනට ආණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කරන එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය හෙට දිනයේද පාර්ලිමේන්තුව තව දුරටත් වර්ජනය කිරීමට තීරණය කර ඇත.එදා මෙදා තුර ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසයේ ආණ්ඩුව කරණ කණ්ඩායම පාර්ලිමේන්තුව වර්ජනය කර ඇත්තේ පළමු වතාවටය.

හෙට දිනයේ වත්මන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ වැය ශීර්ෂය කපා දැමීම සම්බන්ධයෙන් වන යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට හෙට දිනයේ ඉදිරිපත් කරණ බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඡ න්දයක් විමසීමට බලාපොරොත්තු වන බවද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා සදහන් කරයි

මේ සම්බන්ධයෙන් ඇමති එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මහතා සදහන් කලේ කතානායකවරයා එම ධුරයේ නිසි පරිදි කටයුතු කරන තෙක් පාර්ලිමේන්තුව වර්ජනය කිරීමට තීරණය කල බවයි.අද සිය අමාත්‍යංශයේදී මාධ්‍ය අමතමින් ඔහු මෙම අදහස් පල කලේය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *