රටින් කිරි හරක් ගෙන්න හදන ආණ්ඩුව රට විරුවන් මැරෙනකම් බලා සිටිනවා

සමගි ජන බලවේගයේ ගම්පහ කණ්ඩායම් නායක හිටපු නි අමාත්‍ය එඩ්වඩ් ගුණසේකර කියයි

එදා රට විරුවෝ අද බෝම්බ මේවා වෙන්නේ කොහොමද අපි මොනතරම් ගුණමකු ජාතියක්ද මෙහෙම චෝදනා කරන පිරිස තමයි පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී රට විරුවන් රැවටුවා විතරක් නොවෙයි සමස්ථ රට වැසියනුත් රැවටුවා ඒ අපේ රටේ මිනිස්සු ඔවුන් ලංකාවට එන්නේ නැතිව වෙන කොහේ යන්නද ඔවුන් බෝම්බ බවට පත්කළේ ආණ්ඩුව ඔවුන් ලංකාවට ගෙන්න කියලා කිව්වේ දැන් මාස දෙකකට කලින් ඔවුන් බෝම්බ බවට පත්කළේ ආණ්ඩුව ඇත්තටම අද රට විරුවන් හෙට මේ ආණ්ඩුව ගෙදර යවන බෝම්බ වෙනවා

ඒ ඔවුන් අද සත්‍ය තේරුම් අරගනිමින් සිටිනවා ඉදිරි මැතිවරණයේදී මේ මිනිස් බෝම්බ ආණ්ඩුවට පෙන්නාවි ඔවුන්ගේ ශක්තිය අපේ රටේ කිසිම වෘතිකයෙක් හැල්ලු කිරීම සුදුසු නැහැ ඔවුන් මේ රට වෙනුවෙන් රටේ ආර්ථිකය වෙනුවෙන් දෙන දායකත්වය කෙතරම්ද අපිට නම් ඔවුන් රට විරුවන්ට වඩා රටේ මිනිසුන් විදියට වටිනවා මෙරට ඕනෑතරම් ඉඩ තියෙනවා ඔවුන් ගෙනත් සුවපත් කරන්න ආණ්ඩුව කරන්නේ එක එක පිල්ලි දාලා ඔවුන් ට පහර දීම තුල ඔවුන් මානසිකව වැටෙනවා ආණ්ඩුව මැතිවරණයක් ලග තියාගෙන තමන්ගේ රෙද්ද අස්සට බෝම්බයක් දාගත්තා දැන් අපිට කියනවා අයින් කරලා දෙන්න කියලා

දැන් බලන්න ලංකාවේ දේශගුණයට නොගැලපේන කිරි හරක් තොගයක් නැවත ගෙන්න හදනවා මෙහෙම හරක් ගෙන්න කොටි ගණන් මුදල් වැය කරන්න ඉදිරිපත්වන ආණ්ඩුව අද රට විරුවන් බෝම්බ කරුවන් කරලා ඔවුන්ගේ වගකීම අත්හරිනවා මේක ජාතියක් විදියට අපි ලැජ්ජා විය යුතු නොවෙයිද ආණ්ඩුවට මම කියන්න කැමතියි කිරි හරක් ගෙන වැඩේ පස්සට දාන්න අර ලෝකයේ රටවල අසරණ අපේ රටේ මිනිස්සු ලංකාවට ගෙනල්ලා සුවපත් කරන්න එජා ජාතික අපරාධයක් නොවෙයි එක මිනිසත් කමේ මහගු ලක්ෂණයක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *