රජයට බුර්කාව තහනම් කිරීමේ හදිසියක් නැහැ

මෙරට තුල බුර්කාව තහනම් කිරීමට පියවර ගන්නා බවත් ඒ සදහා වන කැබිනට් පත්‍රිකාවට තමන් අත්සන් කල බවත් නීතිය හා සාමය පිළිබද කැබිනට් අමාත්‍ය සරත්වීරසේකර මහතා සදහන් කරන ලදී.

එම පියවර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය තුල සහ සමාජ මාධ්‍ය තුල විවිධ අදහස් පලවන ලදී අමාත්‍යවරයා අදාල ප්‍රකාශය සිදුකර දිනක් ගියතැන රජයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ රජය ඒ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගෙන නොමැති බවත් ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් බුර්කාව ,හිජාබය ඇතුළු මුස්ලිම් ඇදුම් කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් විවිධ අදහස් පවතින අතර ඉදිරි කාලයේදී ඒ සදහා නීතිමය රාමුව සකසන බවද අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා වැඩි දුරටත් සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *