රජය වතු කම්කරුවන්ගේ බලාපොරොත්තු බොදකලා

විදුලිබිල ගෙවීමට නොහැකි වන බව,පහතරට වතු කම්නරුවන්ගේ සභාපති කියා සිටිති.

රජය වතුකම්කරුවන්ට පොරොන්දු වූ රුපියල් 1000 පඩිවැඩි වීම ඉක්මනින් සිදු නොකලහොත් 2020 ජනවාරි මස විදුලිබිල ගෙවීමට නොහැකි වන බව,පහතරට වතු කම්නරුවන්ගේ සභාපති රුවන් ගාල්ලගේ මහතා නිවේදනයක් නිතුත් කරමින් කියා සිටිති.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්වීමේදී වතු කම්කරුවන්ට පොරොන්දු වූයේ වතු කම්කරුවෙකුගේ දෛනික වැටුප රුපියල් 1000 ක් දක්වා වැඩිකරන බවය. එම පොරොන්දුව මේවන විට ඉටුකර නැත. කෙසේ වෙතත් ජනාධිපතිවරණයට පසුව අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ වල මිල සීග්‍රයෙන් වැඩි වී ඇත. එම නිසා වතුකම්කරුවන්ගේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව අඩුවී ඇත.විශේෂයෙන්ම දෙමළ වතු කම්කරුවන් ජනවාරි මස සිය ප්‍රධාන උත්සවයක් වන තෛපොංගල් උත්සවය සමරන නිසා ඔවුන්ට ජනවාරි මස හා පෙබරවාරි මස ජීවත්වීමට අසීරුවේ මේ නිසා රජය පොරොන්දු වූ පරිදි වතුකම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් 1000 දක්වා වැඩි කිරීම ඉක්මනින්ම කරන ලෙස අප ඉල්ලා සිටින අතර එසේ නොකලහොත් වතු කම්කරුවන්ට ජනවාරි විදුලි බිල ගෙවීමට නොහැකි වන බව දන්වා සිටිමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *