සෞඛ්‍ය සේවකයන්ගේ උද්ගොෂණයට ආණ්ඩුවෙන් බාධා කරලා

රෝහල් කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලයට දැඩි පීඩනයකින් සිටින බවත්, විශේෂයෙන් සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂාව සඳහා ප‍්‍රමාණවත් පහසුකම් නොමැතිවීම, නේවාසික පහසුකම් හා ප‍්‍රවාහන පහසුකම්වල ඇති ගැටලු මගින් සේවකයින් පීඩාවට පත්ව ඇති නිසා අද (25) දහවල් කොලම මහ රෝහල ඉදිරිපිට සිදු කළ උද්ඝෝෂණයට පොලීසිය මගින් බාධා එල්ල කර ඇති අතර එම බාධා මධ්‍යයේ මෙම උද්ඝෝෂණය පවත්වා ඇත. මෙහිදී සෞඛ්‍ය සේවකයින් හට උද්ඝෝෂණය නොකරන ලෙසට පොලීසිය විසින් පවසා ඇති අතර කෙසේ වෙතත් සෞඛ්‍ය නීති රීතිවලට අනුකූලව රෝහල් සේවකයින් මෙම නිහඬ උද්ඝෝෂණය සිදුකර ඇත.


සමස්ත ලංකා සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය මගින් මෙම උද්ඝෝෂණය පැවැත්වූ අතර කොරෝනා තුරන්කිරීම ඉලක්ක කරගත් විද්‍යාත්මක ප‍්‍රවේශයකින් නව වැඩපිළිවෙළක් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම, අයවැයෙන් සෞඛ්‍යයට වෙන්කරන ප‍්‍රතිපාදන වැඩිකිරීම, සියලු සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට කොවිඩ් අනතුරු දීමනාවක් ලබාදීම, කොවිඩ් වසංගතය තුරන් කිරීම සඳහා කැපවන සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට පහසුකම් ලබාදීම යන ඉලලීම් සදහා රජයේ අවධානය යොමකරවීමට ආණඩුවට බලකරමින් මෙම නිහඬ විරෝධතා උද්ඝෝෂණය පැවැත්වූ බව එම සම්මේලනයේ ප‍්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ගුරුගේ මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *