කොරෝනාවෙන් මියන පුද්ගලයන්ගේ ආදාහන වියදම රජය දරන්නේ නැහැ

ඇමතිනී පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය පාර්ලිමේන්තුවේදී කියයි!!

අද පාරලිමේන්තුවේදී සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබර් රහුමාන් මන්ත්‍රීවරයා සදහන් කලේ කොරෝනා වෛරසය ආසාදන මියයන පුද්ගලයන් ආදාහනය කිරීම සඳහා මිනී පෙට්ටියක් සදහා වියදම ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් විසින් ගෙවිය යුතුය බවත් ඒ සදහා රු 58000 මුදලක් වැයවන බවත් සදහන් කරන ලදී සෞඛ්‍ය ඇමතිනී පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය සදහන් කලේ කොරෝනා නිස මියයන පුද්ගලයන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ට කැමති මිනීපෙට්ටි තෝරාගත හැකි බවත් ඒ සඳහා මුදල් ගෙවිය යුතු බවත්ය.කෙසේ නමුත් ඒ සඳහා මුදල් ලබාදීමට නොහැකි පවුලක් වෙතොත් ඒ සඳහා රජය මැදිහත්වී අනුග්‍රාහකයකු සොයා දීමට කටයුතු කරන බවද ඇය සඳහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *