අලි බාස් මනාලයා සමඟ පැන ගිය රත්නපුරේ දැරිය එල්ලා මැරුවා ද?

ගාල්ල දඩල්ල වැටකෙයියා පඳුරක එල්ලි

අභිරහිස් ආකාරයට ගාල්ලේ දඩල්ල සුසානය ඉදිරිපිට ගෙලවැලදාගෙන සිය දිවි හානිකරගෙන මියගොස් ඇති බවට සැක කරන තරුණියකගේ  මරණය මරා එල්ලුවා ද ? එල්ලා මැරුවාද ? දුෂණය කර මරා දැම්මා ද යන පිළිබදව පොලිසියට සැකයක් ඇතැයි ගාල්ල මුලස්ථාන පොලිසිය පවසයි.  ගාල්ල පොලිසිය පොලිස් පරික්ෂණයි.

වයසු අවුරුදු 18  වකට ආසන්න බැව් නිගමනය කළ හැකි තරුණ කාන්තාවගේ මළ සිරුරක් ගාල්ල දඩල්ල වැටකෙයියා පඳුරක එල්ලි එල්ලි තිබිය දී අද අද 02  දහවල් ගාල්ල පොලිසිය මගින් ජනතාව ලබා දුන් තොරතුරක් මත සොයා ගෙන ඇත.ගාල්ල දඩල්ල පොදු සුසාන භූමිය ඉදිරිපිට වැටකෙයියා ගාලේ වැටකෙයියා ගසක මේ ආකාරයට මෙම තරුණ කාන්තාව එල්ලි මියගොස් ඇතිබවට පොලිසිය සැක කරයි.

පාදයේ ලේ වහනය වෙමින් තිබුනු බව පවසන පොලිසිය ඇයගේ හෑන් බෑගයේ තිබි ජාතික හදුනම්පත සොයාගෙන ඇත. ඒ අනුව රත්නපුර, ගොඩකවෙල පදිංචි වයස අවුරුදු 18ක තරුණියක් බවට හැදුනම් පත අනුව ගාල්ල පොලිසිය හදුනාගෙන තිබේ.

නමුත්, එම ජාතික හැදුනුම්පත අයත් වන්නේ මියගොස් ඇති මෙම තරුණියගේ සහෝදරියගේ බව මේවන විට තහවුරු වී ඇත. ඒ අනුව වයස තහවුරු කර ගත නොහැකි බව පොලිසිය කියයි. මිය ගිය තරැනියගේ වයස  අවුරුදු 13 හෝ 12 වන්නට ඉඩ ඇතැයි පොලිසිය සැක කරයි. මෙයට දින කිහිපයකට පෙර අලි බාසුන්නෑහේ නම් තරුණයෙක් සමගින් පැනගොස් ඇති බව ගොඩකවෙල පොලිස් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

මරණ පරික්ෂණය සිදුකරන තෙක් මෙය යම් මිනි මැරුමක්ද නැද් ද යන්න සම්බන්ධයෙන්ද තිරණයක් ගත නොහැකිව ඇතැයි පොලිසිය කියයි. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්  ගාල්ල  මුලස්ථාන පොලිසිය  පොලිස් පරික්ෂණ ආරම්භ කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *