ජනතාව සොයා ගොස් මුහුණු ආවරණ බෙදන ගම්පහ යතිවර සලකුණ

මිනිසුන් වෙනුවෙන් තම සාසනික කටයුතු පසෙකලා මේ ජාතික විවසනය මොහොතේ මිනිසුන් වෙනුවෙන් කළහැකි යුතුකම කරන යතිවර සලකුණක් ගම්පහ වේයන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ජනතාව වෙනුවෙන් සිදුකරණ සමාජීය සේවාවක් ආරම්භ කර ඇත ඒ ප්‍රදේශයේ ගම්මානවලට ගොස් තම ශ්‍රමයෙන් නිමවා සාදා ගත් මුහුණු ආවරණ ජනතාවට බෙදා දීමය ජීවනෝදය සංගමය මගින් මෙම කටයුත්ත සංවිධානය කරන අතර විරදගල ශ්‍රී සෛලතලාරම විහාරාධිපති පුජ්‍ය එලගම්විල්ලව ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුශාසකත්වයෙන් මෙම කටයුත්ත සිදුකරනු ලබයි.

වේයන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට අවශ්‍ය මුහුණු ආවරණ ගම් මට්ටමින් බෙදා දෙමින් සාසනික සේවාවෙන් ඔබ්බට ගොස් සමාජ මෙහෙවරක් ඉටු කිරීමට සමත්වී ඇත මේ වනවිට ගම්පහ වේයන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ගම්මාන කිහිපයකටම මුහුණු ආවරණ බෙදාදීම සිදුකර ඇත. හෙට දිනයේ වේයන්ගොඩ පොලීසියට සහ පල්ලෙවල් පොලීසියට මුහුණු ආවරණ බෙදාදීමට බලාපොරොත්තු වන බව වුන්වහන්සේ සදහන් කරන ලදී.

එමෙන්ම තම ජීවනෝදය සංගමයේ සාමාජිකයින් විසින් මුහුණු ආවරණ නිර්මාණය කරන බවත් එම මුහුණු ආවරණ නිසි ප්‍රමිතියෙන් යුතුව නිෂ්පාදනය කර ඇති බවද සදහන් කරන ලදී හෙට දිනයේ තම ජීවනෝදය සංගමය විසින්මුහුණු ආවරණ බෙදාදීම සහ දුගී දුප්පත් ජනතාව වෙනුවෙන් අත්‍යවශ්‍ය අහාර මලුද බෙදා දීමට කටයුතු කරන බවද එලගම්විල්ලව ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩිදුරටත් සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *