ගාලු ව්‍යවසාය අලෙවි ප්‍රදර්ශනය අද සිට සතියක්

අළෙවි කුටි 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් මෙය සමන්විය

ගාල්ල දිස්ත්‍රික් කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය විසින් සංවිධානය කල ගාලු ව්‍යවසාය අලෙවි ප්‍රදර්ශනය අද (19) ආරම්භ වුයේ  ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් සෝමරත්න විදානපතිරණ මහතාගේ ප්‍රදානත්වයෙනි. ගාල්ල මහනගරාධිපති ප්‍රියන්ත සහබන්දු යන මහත්වරුන්ද  මේ අවස්ථාව සඳහා එක්ව සිටියහ. අළෙවි කුටි 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් මෙය සමන්විත වූඅතර, විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති පුද්ගයන් වෙනුවෙන්ද අලෙවි කුටි පෙලක් මෙහි ප්‍රදර්ශනය විම කාගෙත් ඇගයිමට ලක්වූ කරුණකි. මේ පුද්ගයින් සමග දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමන් සුහද සාකච්චාවක ද නිරතවිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *