පාස්කු කොමිසම මෙගා නාට්‍යක් වෙලා

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පත්කළ ජනාධිපති කොමිසම ගැන බැලුවොත් මට වඩා කාදිනල් හිමියන් ම සදහන් කළා අර ඇතැම් මාධ්‍යවල තියෙන මෙගා නාට්‍යයක් තැනට වැටිලා මුලදී හිටපු ය නොවෙයි අන්තිමට ඉන්නේ ඇතැම් නළුවෝ නාට්‍යන් ඉවත් වෙලා ඇතැම් අය මැරිලා එත් නාට්‍ය ඉවර නැහැ ඒ වගේ තමයි මේ පාස්කු කොමිසමත් කොහෙවත් යන අය ගෙන්වනවා නාට්‍ය ඉවර වෙන්නේ නැහැ ජනතාව බලා සිටිනවා මේක කවදා ඉවර වෙයිද කියලා එත් එක වෙන්නේ නැහැ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *