මැයි 26 වෙනිදා සිට රට පුරා දහවල් කාලයේ ඇදිරි නීතිය ඉවත් කෙරේ

මේ මස 26 වෙනිදා සිට දිවයින පුරා දහවල් කාලයේ ඇදිරිනීතිය ඉවත් කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත එමෙන්ම නැවත දැනුම් දෙනතුරු ඇදිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ රාත්‍රී 10 සිට අලුයම හතර දක්වා පමණක් බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සදහන් කරයි එමෙන්ම සියලු දෙනාම සෞඛ්‍ය අංශ ලබාදෙන නිර්දේශ අනුව ක්‍රියාකළ යුතු අතර සමාජ දුරස්ථ භාවය හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම තබා ගත යුතු බවත් සදහන් කරයි

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිකුත්කළ නිවේදනය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *