කොරෝනා අධි වසංගතය රටට දරන්න බැහැ අර්බුධය ජුනි දක්වා යනවා

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය නවතම තත්ව වාර්තාව මගින් කියයි

හදුනාගෙන ඇති සමස්ථ රෝගීන් සමග සම්බන්ධතා පැවැත්වූ ප්‍රමාණය 42000 ක් පමණ ප්‍රමාණයක් දිවයින පුරා සිටින අතර එනිසා කිසිදු නිසි ඇගයීමකින් තොරව කිසිම පළාතක් කොරෝනා අසධිතයින් ගෙන් තොර පළාතක් බවට නම් කල නොහැකි බවත් සදහන් කරයි ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ රෝග වැලක් වීමට අනුගමනය කර ඇති තත්වයන් සැලකීමේදී අනාගත අර්බුධය ගැන ගැඹුරින් සැලකිල්ලට ගත යුතුය

වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ ප්‍රකාශයන් පරිදි මෙරට වසංගතය අවසන් කිරීමට ජුනි මාසය දක්වා කල් යනු ඇත සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයා සදහන් කරන පරිදි අපගේ රෝහල් පද්ධතියට දරාගත හැකි රෝගීන් ප්‍රමාණය 2000 කට අසන්න වෙයි මේ දක්වා ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග කෙරෙහි සතුටු විය නොහැකි නිසා තව දුරටත් දුරස්ථ බාවය වෙනුවෙන් ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කල යුතු බවත් ධීවර වරායන් ආර්ථික මධස්ථාන සහ තේ කර්මාන්ත ශාලා පවත්වා ගෙන යාම අවධානම් තත්වයක පවතින බවද සිය නිවේදනයේ සදහන් කරයි.

රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය විසින් ප්‍රකාශිත තත්ව වාර්තාව මෙසේය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *