පොහොට්ටු කණ්ඩායමට සිහින දකිමින් සිටීමට බාධා කරන්නේ නැහැ මහ සභා නිලවරන්යෙදී බලය පෙන්වනවා

ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ මහතා සදහන් කරයි

පසුගියදා පැවති අධ්‍යාපන සමූපකාර සමිති නිළවරණය නිවැරදි සමස්ත ඡන්ද ප්‍රථිපලය අනුව පොහොට්ටුව නියෝජනය කරන ලද කණ්ඩායම විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබා ඇති බවත් මහා සභා නියෝජිතයින් 192 කගේ බලය ඔවුන් සතු බවත් පවසන් වාර්තා සම්පුර්ණයෙන්ම අසත්‍ය බව ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ මහතා සදහන් කරයි.

මේ සමග එම පළාත් නියෝජනය වන පරිදි තේරී පත්වුණු නියෝජිතයින් ප්‍රමණය මේ සමග ඉදිරිපත් කරමි ඒ අනුව 186 ක සරළ බහුතරය නොමැති නිසා මෙම ප්‍රථිපල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ මුළු නියෝජිතයින් 15 දෙනා අතරින් පළාත් මට්ටමින් තෝරාගනු ලබන 09 දෙනාගෙන් 6 දෙනෙකු ලංකා ගුරු සේවා සංගමය වෙතත් 03 දෙනෙකු පොහොට්ටුව ලෙසත් අනිවාර්ය ලෙස හිමිවෙයි.

ප්‍රධාන සභාපති ,ප්‍රධාන ලේකම් ,උප සභාපති 02 සහ උප ලේකම් 02 ලෙස ඉතිරි 06 දෙන තෝරාගන්නේ 371 ක් ලෙස වන සමස්ත මහා සභාවෙන් වන අතර එය තීරණය කරන්නේ ඉදිරියේ පැවැත්වීමට නියමිත නිලවරණ මහා සභාවෙනි මහා සභාවේ බලය තමන්ට යයි පවසමින් එම නිලවරණ මහා සභාව පැවැත්වෙන දින දක්වා වසන්තා හදපාන්ගොඩ සහ ගාමිණී ලොකුගේ ඇතුළු කණ්ඩායම සිහින දකිමින් සිටීමට බාධා නොකරන බව ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ මහතා වැඩි දුරටත් සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *