කොරෝනා දෙවැනි රැල්ලක අවදානම් ස්ථාන හතරට ගුවන්තොටුපල ඇතුලත් වෙයි!!

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින් රජයට අනතුරු අගවා ඇත

ශ්‍රී ලංකාව තුළ කොරෝනා දෙවැනි රැල්ල ඇතිවිය හැකි අවදානම් ස්ථාන හතරක් සම්බන්ධයෙන් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින් රජයට අනතුරු අගවා ඇත.මෙම ස්ථාන සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් දක්වන ලෙසත් ඒ පිලිබදව දැඩි අවධානය දැක්විය යුතු බවත් වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයවැඩි දුරතත් සදහන් කරයි කොරෝනා දෙවැනි රැල්ල හමුවේ අපේ රට පැවති පළමු රැල්ලට වඩා බරපතල තත්වයකට පත්වන නිසා ඒ පිළිබධ පුර්ණ මැදිහත්වීම සිදුකල යුතු බව පේනවා දෙයි

රෝගී පුද්ගලයන් සහ ආසාධිත බවට හදුනා ගැනෙන පුද්ගලයන් ගුවන්තොටුපල පරීක්ෂයෙන් මෙරටට ඇතුළු වන නිසා ගුවන්තොටුපල සම්බන්ධයෙන් ඉහල අවධානමක් ඇති බවත් ඒ ලෙසින්ම බස් රථ හා දුම්රිය සේවාවන්, පාසල් හා මැතිවරණ සමය මෙම අවදානම් ස්ථාන හතර ලෙස හඳුන්වා දුන් බව සංගමයේ සංස්කාරක හරිත අලුත්ගේ මහතා සඳහන් කළේය. සමාජ දුරස්ථ භාවය මේ වන විට කෙතරම් ප්‍රයෝජිකව ක්‍රියාත්මක වෙනවද යන්න සැක සහිත නිසා පෙරට වඩා මහජනතාවගේ විශේෂ අවධානය යොමුවිය යුතු සේම බලධාරීන්ද මෙම ස්ථාන සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ අධීක්ෂණයකින් සිටිය යුතුය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *