වියතුන් උගතුන් මහ බැංකුවට සහ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට කරපු හරිය ඇති

වියතුන් උගතුන් මහ බැංකුවට සහ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට කරපු හරිය ඇති දැන් කියනවා උගතුන් වියතුන් පාර්ලිමේන්තු එවන්න කියලා ඒ හදන්නේ පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද වලට මුවාවෙන්න හදන්නේ කොටළුවන්ගෙන් බැටළුවන් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා ඔය කියන උගතුන් මේ රටේ ජාතික ධනය කොපමණ සොරකම් කලාද වැඩ පිළිවෙලක් නැතිව දැක්මක් නැතිව දේශපාලනය කරන්න බහ මේ අයගේ අතීතය සොයලා බලන්න අද වියත් මග හරහා එන්නේ ඉතිහාසයේ කළු පල්ලම් සහිත උදවිය

මේ සුදු කරපටි හොරු ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකේ ඉගෙන කරපු විනාශයේ තරම අවුරුදු 72 ක් අපි අත්විදලා තියෙන්නේ මේ එකම රොටියේ දෙපැත්ත මේ වියතුන් ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකේ පන්දම් පාලියේ යන අය ජනතාව තේරුම් ගන්න ඕන මේ විවිධ වෙස් පෙරලන දේශපාලන චරිත කවුද කියලා වරදාන වරප්‍රසාද හමුවේ මේ වියතුන් කවුද කියලා ජනතාව දැනගත යුතුමයි වලව් වල වලන් හෝදන රෙදි සෝදන වියතුන්ට රට හරි මගට ගෙනියන්න බැහැ රට හදන්න වැඩ පිළිවෙලක් නැති දැක්මක් නැති කණ්ඩායමකට නැවත බලය දෙනවද කියලා ජනතාව හිතන්න අවශයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *