සිංගප්පූරු ගිවිසුම අහෝසි කිරීම හරක් වැඩක්

ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් පසුගියකාලය පුරාම දැඩි මතවාදයක්

එකවර සිංගප්පූරු ගිවිසුම අහෝසි කරනවා වැනි හරක් වැඩ නොකරන බවත්, ඊට අවශ්‍ය සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන බවත් ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.ස්වදේශිකයන්ට පක්ෂපාතී වන රාජ්‍යයන් දෙකටම වාසිදායක වන ආකාරයේ ගිවිසුමක් බවට සිංගප්පූරු ගිවිසුම පරිවර්තනය කර ගැනීමට කටයුතු කරන බව ද ගුණවර්ධන මහතා කීවේය.

ඇමැතිවරයා මේ බව පැවසුවේ  මාධ්‍ය හමුවකදීය.

දැවැන්ත වගකීමක් බාර ඇමැතිවරයා වශයෙන් මං කල්පනා කරන්නේ නෑ යම් යම් දේ අධ්‍යයනයකින් තොරව යම් යම් දේ අහෝසි කරන එක හරියි කියලා. පැන්න ගමන් සම්පූර්ණ ගිවිසුම අහෝසි කරනවා වගේ හරක් වැඩ කරන්න යන්නේ නෑ. යැයි ද බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කීවේය.

අදාල සිංගප්පූරු ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් පසුගියකාලය පුරාම දැඩි මතවාදයක් ගොඩ නැගෙන ලදී වෛද්‍ය වෘව්තිකයන් රට පුරා තම විරෝධය ප්‍රකාශ කරනමින් වැඩ වර්ජන සිදුකරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *