“දැන් ඉන්න බොහෝ දේශපාලකයන් ගෙදරකටවත් ගන්න එපා” හිටපු ජනපතිනිය // වීඩියෝ සහිතයි

මන්ත්‍රීවරුන් බොහොමයක් පාර්ලිමේන්තුවේදී සතුන් මෙන් හැසිරෙන බව

තමන් මින් ඉදිරියට කිසිම ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයක නිරත නොවන බවත් දේශපාලන පක්ෂ සමග ගනුදෙනු නොකරන බවත් වර්තමානයේ දේශපාලනයේ නිරත ඇතැම් පුද්ගලයන්ගේ ක්‍රියා කලාපයන් නිසා තමන්ට මෙරට දේශපාලන සම්බන්ධයෙන් කලකිරීමක් පවතින නිසා මෙරට කිසිම දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හෝ සමග සම්බන්ධ වීමක් සිදු නොවනු ඇතිබව සදහන් කරන ලදී.

වර්තමානයේ මන්ත්‍රීවරුන් බොහොමයක් පාර්ලිමේන්තුවේදී සතුන් මෙන් හැසිරෙන බවත් දැන් ඉන්න මන්ත්‍රීවරුන් බොහොමයක් ගෙදරකටවත් වැද්ද ගැනීමට සුදුසු නැති බවද සදහන් කරන ලදී තමන් වසර 10 කට අධික කාලයක් මේර විධායක ජනාධිපති වශයෙන් කටයුතු කළබවද තමන්ගෙන් මෙරට සමාජයට විය යුතු සේවයක් තිබේනම් නොපිරිහෙලා ඉටු කිරීම වෙනුවෙන් කැපවන බව හිටපු ජනාධිපති තුමිය අත්තනගල්ල අනුර බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ශාලාවේ පැවති සංහිදියාව සම්බන්ධයෙන් පැවති වැඩ මුළුවකදී මෙම අදහස් පලකරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *