ගුරු,විදුහල්පති ඇතුළු සමස්ත රාජ්‍ය සේවයම පීබී ගැන විශ්වාසයක් නැහැ

විදුහල්පති සේවා සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එහි  සභාපති සුනිල් ප්‍රේමතිලක මහතා

ආණ්ඩුව විදුහල්පතිවරුන් ගුරුවරුන් හා අනෙකුත් රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුප් අයකර ගැනිම සම්බන්ධව  විදුහල්පති සේවා සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එහි  සභාපති සුනිල් ප්‍රේමතිලක මහතා ජනාධිපතිවරයාට කරුණු දන්වා සිටිති. 2020. 05. 05 දිනැතිව ජනාධිපති ලේකම් විසින් අමාත්‍යාංශ හා රාජ්‍ය ආයතන වෙත යොමුකර ඇති ලිපිය මගින් සෑම අමාත්‍යාංශයක ම හා රාජ්‍ය සේවකයකුගේ ම වැටුප හෝ ඉන් කොටසක් අයකර ගැනීම සඳහා දැනුම් දී ඇත. මේ පිළිබඳව විදුහල්පති සේවා සංගමයේ දැඩි විරෝධය පලකර සිටිනවා.

එම ලිපිය ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් නිකුත් කළද ලේකම්වරයාග් පුද්ගලික ඉල්ලීමක් යැයි අපි නොසිතමු. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ නිල ලිපි ශීර්ෂය යොදා ගැනීමෙන් ම ඒ බව තහවුරු වේ. එසේ ම එම ලිපිය නිකුත් කිරීම නෛතික වරදක් මෙන් ම තමන්ගේ බලය අනිසි ලෙස භාවිත කිරීමකි. එම ලිපිය මගින් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් හා රාජ්‍ය සේවකයින් වෙත ජනාධිපති ලේකම්වරයා ලෙස කරනු ලබන අනිසි බලපෑමක් මෙන් ම සදාචාර විරෝධී කටයුත්තක් බව ද පැහැදිලි වේ.

 විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන් ඇතුළු සමස්ත රාජ්‍ය සේවයේ නියැලෙන කිසිවෙකුටත් ඔබ ලේකම්වරයා පිළිබඳ කිසිදු විශ්වාසයක් නැත. ඒ ඔහුගේ අතීත භාවිතයන් නිසාවෙනි. අතීතයේ සිදුවූවාක් මෙන් ම ” කොරෝනා Covid- 19” අරමුදලේ මුදල් වියදම් කිරීම සම්බන්ධව ද විනිවිදභාවයක් නොතිබීමත්, රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයක් හරහා වගකීමෙන් එම මුදල් පරිහරණය නොකිරීමත් නිසා ඒ පිළිබඳව ද සැකයක් මතුවේ. මේ වනවිට දැඩි ණය බරකින් හා දැඩි මූල්‍ය අපහසුතා මැද සොච්චම් වැටුපකින් ජීවත්වන විදුහල්පතිවරුන් හා ගුරුවරුන් තව තවත් පීඩනයට සහ අපහසුතාවයට පත් නොකරන ලෙස ද අවධාරණය කරනු කැමැත්තෙමු.

සුනිල් ප්‍රේමතිලක,සභාපති විදුහල්පති සේවා සංගමය. සම්බන්ධීකරණය – 071 4416989

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *