“ජාතික උරුමයන් රකින්න කොඩිය දිනවන්න” සුනේත්‍රා සමරකෝන් කියයි

අපි අපේ උරුමය රකින්න හදනවා තව පිරිසක් උරුමය විනාශ කරනවා මෙහෙම වෙන්න දෙන්න බැහැ අපේ ජාතික වුරුමයන් රකින්න අගමැ රකින්න ජනතාව රකින්න තමයි එදා නොවැම්බර් 19 මේ රටේ 69 ලක්ෂයක් ජනතාව ගෝඨභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති කලේ අද කුරුණෑගල ඇතිවෙලා තියෙන විනාශය අපි කිසිලෙසකින් වත් අනුමත කරන්නේ නැහැ අපේ ජන බල පක්ෂයේ ගලබොඩ අත්තේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒගැන හොදටම සදහන් කළා මේ රට ජාතිය වෙනුවෙන් පෙරට පැමිණි සග පරපුර අද හොදටම සිත් බිදුණු තැනට තල්ලු වෙලා මේ ආණ්ඩුවේ ඇතැම් පාලකයන්ගේ වැරදි නිසා 69 ලක්ෂයේ ජනවරම අද තැති ගෙන තියෙනව අපි අලුත් ලකුණකින් අලුත් ගමනක් යන්න තමයි ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ මේගමන අපි යනවා දුෂ්කර ගමනක් වෙන්න පුළුවන් අභියෝග එන්න පුළුවන් ඒත් රට සහ ජාතිය වෙනුවෙන් අපි ඒ ගමන යනවා කට රිදුනත් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ 69 ලක්ෂයේ ජනවරම හදපු අපි ඒ ජනවරම වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නේ හරි තැනදී පමණයි වැඩි තැන අපි සිටගන්නේ නැහැ ඒ නිසා තමයි අපි අපේ ජන බල පක්ෂය යටතේ මෙවර තරග කරන්නේ මීරිගම ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායිකා අපේ ජන බල පක්ෂයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂිකා සුනේත්‍රා සමරකෝන් මහත්මිය මීරිගම ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකදී මේ අදහස් පලකරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *