බොත්තමක් නිසා පාසල් දෙකක සිසුන් ගුටිබැට හුවමාරුවක

දේපාර්ශවයම බස් රථය තුලදි පහරදී ගෙන

ගාල්ලේ ජනප්‍රි පාසල් දෙකක සිසුන් දෙපිරිසක් අතර පුද්ගලික බස් රථයක් තුලදි දි ගුටිබැට හුවමාරුවක් ඇති වී ඇත.මෙම ගැටුමේදි පුද්ගලික බස් රථයේ පැති කණ්නාඩියකට ද හානි වි ඇත.

මෙවර අ.පො.ස සාපෙළ විභාගය සදහා පෙනි සිටිමට නියමිත  සිසු සිසුවියන්  වෙනුවෙන්  සෞඛ්‍ය විෂය සම්බන්ධයෙන් සම්මන්ත්‍රණයක් මිපාවල අමරසුරිය මහා විද්‍යාලයේ  පවත්වා තිබේ.කොට්ඨාසයේ අධ්‍යාපන කාර්යාලය මගින් කොට්ඨාසයේ ඇති පාසල් සිසු දරු දැරියන් ඉලක්කකර ගනිමින්  මෙම සම්මන්ත්‍රණය සංවිධානය කරතිබුණ බව පොලිසිය පවසයි. සම්මන්ත්‍රණය පස්වරු 1.30ට අවසන් වි ඇත. සම්මන්ත්‍රණය අවසන් වි පුද්ගලික බස් රථයක ගමන් කරමින් සිටි පාසල් දෙකක සිසුන් දෙපිරිසක් අතර ඊරියගහ හන්දිය අසලදි  ගැටිබැට හුවමාරුවක් ඇති වි තිබේ. දේපාර්ශවයම බස් රථය තුලදි පහරදී   ගෙන ඇති අතර  පහරදිම් සම්බන්ධයෙන් එක් පාසලක සිසුවකු පෝද්දල පොලිසියට පැමිණිලි කොට තිබේ.

ගුටිබැට හුවමාරුවෙන් කිසිදු සිසුවෙකුට  බරපතල තුවාල හෝ රෝහල්ගතවිමක් වි නොමැති බවද පොලිසිය පවසයි. පාසල් සිසුවකු විසින් නිල ඇඳුමේ  කමිසයක බෝත්තමක් සම්බන්ධයෙන් ඇති වු ප්‍රශ්නයක් මත මෙම ගැටිබැට හුවමාරුව වි ඇති බවද පොලිසිය පවසයි. මෙකි ගුටිබැට හුවමාරුවන වන අවස්ථවේ බස් රථයේ පැති කණ්නාඩියට වි ඇති අලාභය සම්බන්දයෙන් බස් රථයේ රියදුරු හා කොන්දොස්තර විසින් පොලිසියට පැමිණිලි කොට ඇත. පොද්දල පොලිසිය මේ සම්බන්ධයෙන්  පරික්ෂණ සිදු කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *