කුරුණෑගල නගරාධිපතිගේ ක්‍රියාවට එරෙහිව සමාජ මාධ්‍යයේ දැඩි විරෝධයක්

කුරුණෑගල නගර මධ්‍යයේ තිබූ ඉපැරණි ගොඩනැගිල්ලක් ඊයේ රාත්‍රී කඩා ඉවත් කිරීමට කුරුණෑගල මහා නගර සභාව පියවර ගැනීමත් සමග පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සහ කුරුණෑගල ශාසන බලමණ්ඩලය සදහන් කලේ මෙම ගොඩනැගිල්ල බුවනෙක භාහු රජතුමාගේ රාජ සභා මණ්ඩපය බවත් මෙම ස්මාරකය පුරා විද්‍යා වටිනා කමක් ඇති ස්ථානයක් බැවින් මේ පිළිබද නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී එහෙත් අද දින මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් කුරුණෑගල නගරාධිපති සහ උප නගරාධිපති ඇතුළු කණ්ඩායමක් කියා සිටියේ මෙහි කිසිම පුරා විද්‍යා වටනා කමක් නොමැති බවත් මෙය අනවසර ඉදිකිරීමක් බවත් සදහන් කරන ලදී මේ සම්බන්ධයෙන් කුරුණෑගල නගරාධිපති වරයාට එරෙහිව සමාජ මාධ්‍ය ජලා මගින් දැඩි ප්‍රහාරයන් එල්ල කරන ලදී එහි පළවූ අදහස් ගොන්නකින් තෝරාගත් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්නෙමු

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *