තදබල රෝගයට හේතු සොයා ගැනේ

 රෝගය සදහා වයස් භේදයක් ලිංග භේදයක් නොමැත

මෙරට බොහෝ පිරිසකට තදබල රෝගාබාධයන් වැළදී ඇති බවට වෛද්‍ය වරුන් ප්‍රකරාශ වාර්තා කරයි. අහාර අරුචිය, ඔලුව කැසීම, කේන්තියාම, බලාගත් අත බලාසිටීම,තනියම කථා කිරීම ,අපිරිසිදුව සිටීම, මෙම රෝගයේ ප්‍රධාන ලක්ෂණයන් බව වෛද්‍ය වරුන් ප්‍රකරාශ කරයි.මෙම රෝගය සදහා වයස් භේදයක් ලිංග භේදයක් නොමැත. මේ සදහා මෙතෙක් කිසිදු බෙහෙතක් සොයාගෙන නොමැති බවද වාර්තා වේ. දැඩි පරීක්ෂමයක් දරමින් සොයාගත් තොරතුරු මත වෛද්‍යවරුන් නිගමනය කර ඇත්තේ ඊයේ දිනයේදී මෙරට සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල ක්‍රියාකාරිත්වය අඩපන කිරීම නිසා මෙම තත්වය ඇතිවී ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *