35 ට අඩුනම් ත්‍රී රෝදය තහනම්

මෙරට ශ්‍රම බලකාය හන්දි ගානේ

මෙරට ශ්‍රම බලකාය හන්දි ගානේ ත්‍රී රෝදයක් නැගගෙන කාලය මැරීම රටක් ලෙස කණගාටු දායකය පසුගිය කාලයේ මේ සම්බන්ධයෙන් නොයෙකුත් කතිකාවත් ඇතිවන ලදී. එහි ප්‍රතිපලයක් වශයෙන් රජය විසින් ත්‍රී රෝදයක් පදවීමටනම් වයස අවුරුදු 35 පසුකල යුතුය. මගී ප්‍රවාහනයේ යෙදෙන ත්‍රිරෝද රථ රියැදුරන්ගේ වයස් සීමාව අවුරුදු 35ක් වීමේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දැනට මූලික කටයුතු සිදුකරමින් සිටින බව මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාවේ සභාපති වෛද්‍ය සිසිර කෝදාගොඩ මහතා පැවැසීය.

රියැදුරන්ගේ වයස් සීමාව අවුරුදු 35 කිරීම මේ වසර අවසානවීමට පෙර ක්‍රියාත්මක කරන බව ද ඒ මහතා කීය.මේ සඳහා ත්‍රිරෝද රථ රියැදුරු සංගම් සමඟ ද සාකච්ඡා කර අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බවත්, ගුණගරුක ත්‍රිරෝද රථ රියැදුරන් බිහි කිරීම අරමුණ බවත් ඒ මහතා කීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *