රජයේ වාහන තම සේවාවට මුදාහරින්න PHI වරු ඉල්ලති

මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන්ගේ සංගමය රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත

කොරෝනා වසංගතය මැදීම වෙනුවෙන් රට පුරා විශේෂ මෙහෙවරක් කරන අප නිළධාරීන් මුහුණ දෙන ප්‍රධාන ගැටලුව වශයෙන් ඇත්තේ ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයා ගැනීම නිසා තම සේවාවේ අත්‍යවශ්‍ය තත්වය සැලකිල්ලට ගෙන දැනට රාජ්‍ය ආයතන සතු මුදාහැරිය හැකි වාහන සංචිත තමන්ගේ කරයන් පහසු කරගැනීම වෙනුවෙන් මුදාහරින ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන්ගේ සංගමය රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

මේ වනවිට රාජ්‍ය ආයතනවලට අයත් එහෙත් රාජකාරිවල නොයෙදෙන වාහන තම රාජකාරි සඳහා මුදා හරින්නේ නම් රාජකාරි පහසුවන බව එම සංගමය රජයට පෙන්වා දී තිබේ.මේ වනවිට වැසිකාලය ඇරඹී ඇති බැවින් මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන් යතුරු පැදිවලින් ගොස් රාජකාරි කරන්නේ ඉතා අපහසුවෙන් යැයි එම සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා පවසයි.

ස්වයං නිරෝධායනයේ සිටින විශාල පිරිසක් පිළිබඳ සොයා බැලීම ඇතුළු බිම් මට්ටමේ රාජකාරි රාශියක් තම සාමාජිකයන් වෙත පැවරී ඇති බවත් ඔවුන්ගේ රාජකාරි පහසු කිරීම සේවා සැපයීමේ දී ජනතාවට විශාල ප්‍රතිලාභයක් වන බවත් ඔහු පෙන්වා දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *