මාතලේ – නාඋල විශේෂ පොලිස් ආරක්ෂාවක්

මාතලේ – නාඋල පොලිස් බල ප‍්‍රදේශයට මේ වන විට විශේෂ පොලිස් ආරක්ෂාවක් යොදවා  තිබෙනවා.

ප‍්‍රදේශයේ පොදු ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීමට  සහ මහජන සාමය ඇතිකිරීමට මෙම පියවර ගෙන ඇති අතර    විශේෂ කැරළි මර්ධන ඒකකයක් මෙන්ම පොලිස් මාර්ග බාධකද යොදවා ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂාව තර කර  ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *