ඇයි … බන් මේ කාලකන්නි මේ විදිහට සල්ලි නාස්ති කරන්නේ

ඩිස්නිලන්තේ දේශපාලකයෝ හිතන් ඉන්නේ සල්ලි ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ ගස් වලින් කියලනේ….. ඒ නිසා පරම්පරාවටම වියදම් කරනවා. වාහන දෙනවා. රාජ්‍ය දේපළ පෞද්ගලික වැඩට යොදා ගන්නවා….. ඒ ….විතරද …. රාජ්‍ය සේවකයන්.. ඒ ගොල්ලොත් ඉතින් …. කියලා වැඩක් නෑ …. ඩිස්නිලන්තේ දේශපාලකයෙක් කරපු තවත් මුදල් කාබාසිනියා වැඩක් ගැනයි ඔන්න කියන්න යන්නේ…..රටේ දෙවැනි තැනගේ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් මගින් කුලියට ගත්ත චිත්තර පටි නිළියගේ ස්වාමියාගේ බිල්ඩිම මතකනේ…. අර රා ……ජ…….ගිරියක් ගැන කියවෙන පැත්තක තියෙන්නේ….අර ගොවිතැනට සම්බන්ධ අමාත්‍යංශේට කියලා ගත්තේ…. අන්න ඒ … බිල්ඩිම ….. ඕකට ඔන්න…….. රුපියල් මිලියන 504ක පමණ මුදලක් ගෙවලා කියලා ආරංචියි…..උන්ගේ අම්මගේ අප්පාග් බුදලේ වගේ මේ වියදම් කරලා තියෙන්නේ… අහිංසක මිනිසුන්ගේ බදු සල්ලි තමා ඉතින්…..මාසික කුලිය ලෙස රුපියල් මිලියන 13.5ක මුදලක් කියලා දුන්න  තසේරුව පැත්තකට දාලා …. මේ බිල්ඩිමට ඕකුන් ….රුපියල් මිලියන 21ක් ගෙවලා …. ඕකට ඩිස්නිලන්තේ විගණකාධිපති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගෙන් විමසිමක් කරලා තියනවා…..සාමාන්‍යයෙන් රජයේ අවශ්‍යතාවට කුලියට ගන්නා ගොඩනැගිලිවලට ආරක්ෂක තැන්පතු මුදලක් නැහැනේ…. එත් … ඉතිං…. මේ ඩිස්නිලන්තේ පප්පලා මේකට රුපියල් මිලියන 63ක මුදලක් ආරක්ෂිත තැන්පතු ලෙස දීලා තියනවා…….වසර තුනකට තමයි සාමාන්‍යයෙන් කුලියට බිල්ඩිමක් ගන්නේ … එත් … මේක වසර පහකට කුලියට අරං .කියලා ආරන්චියි…….ලොකුම කේස් එක මොකක්ද දන්නවද……. ගිවිසුමේ හැටියට…..මේ බිල්ඩිමෙන් ඉවත් වෙලා ගියත් වසර පහටම ගෙවන්න ඕන.….මේ ගැන විගණකාධිපති අහපුවම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කියලා තියෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද ….ඔබේ නිරික්ෂණයට පිළිතුරු දීම වෙනුවට නිහඬව සිටිමට මා හට අවස්ථාව දෙන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලමි …… කියලා. ඇයි … බන් මේ කාලකන්නි මේ විදිහට සල්ලි නාස්ති කරන්නේ… ඩිස්නිලන්තේ …කියන්නේ….සංවර්ධනයේ හිනිපෙත්තටම ගිය රටක්ද මේක…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *