අද පාර්ලිමේන්තුවට ඓතිහාසික දිනයක්

ශ‍්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය පිහිටි භූමිය සඳහා කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතා වෙත පැවරුම් සහතිකයක් පිරිනැමීම ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප‍්‍රතිසංස්කරණ ඇමති ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා අතින් අද  (05) දිනයේ සිදු කෙරේ.

වර්ෂ 2018 පොසොන් මස 05 වෙනි අඟහරුවාදා වන දිනය ශ‍්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාදායක බලය ක‍්‍රියාත්මක කරන කේන්ද්‍රස්ථානය වූ පාර්ලිමේන්තුවට සුවිශේෂි මෙන්ම ඓතිහාසික දිනයකි.

මෙලෙස සුවිශේෂි වීමට හේතු වන්නේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය පිහිටි භූමි භාගය උදෙසා නියමිත පරිදි සලකුණු කරන ලද විධිමත් පැවරුම් සහතිකයක් ලබාදීම නිසාය.මෙතෙක් පාර්ලිමේන්තු සංකිර්ණය පිහිටි භූමියේ අයිතිය ලබා දී තිබුණේ සාම්ප‍්‍රදායික නාම මාත‍්‍ර සන්නසක් මඟිනි. පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය පිහිටි භූමි භාගයට හෙක්ටයාර්  දහ අටක් අයත් ය. එමෙන්ම එම භූමිය ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස තුනක් පුරා විහිදී පවතී. ශ‍්‍රි ජයවර්ධනපුර, කඩුවෙල හා මහරගම එම ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයන් ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *