ශ්‍රී ලනිපය මුහුණපා ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය ජය ගැනීම සඳහා කටයුතු කරනවා

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මේ වන විට යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයකට මුහුණ දී ඇති බවත් එය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඉතිහාසයේ සිට පැවත එන්නක් බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නව මහ ලේකම් මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතා පවසයි.

නව තනතුරෙහි වැඩ බාර ගැනීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් නව මහ ලේකම්වරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය දැනට මුහුණපා ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය ජය ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන බවත් ජනාධිපතිවරයාගේ නායකත්වය යටතේ පහළ සිට ඉහළට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සෑදීම සඳහා කටයුතු කරන බව මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතා පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්විය යුතු බවට පවතින මතය සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී මාධ්‍යවේදීන් නව මහ ලේකම්වරයාගෙන් විමසීමක් කළේය. එහිදී මහ ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කළේ පක්ෂය තුළ පොදු එකඟතාවක් ඇති කර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුවක් ගොඩනැගීම සඳහා පොදු එකඟතාවක් ඇති කිරීම කාර්යය තමන්ට පැවරී ඇති බවයි. 2020 ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂයා සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් මහ ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කළේ ඒ සඳහා පිළිතුරු දීමට දැන් කාලය නොවන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *