ආරංචියේ හැටියට පක්‍ෂය තුළ විශාල දෙදරිමක් තියනවාලු

ඩිස්නිලන්තේ ආණ්ඩු කරන ප්‍රධාන පක්ෂයක මන්ත්‍රී කණ්ඩායම ඔන්න……   ඊයේ (18) පස්වරුවේ  රැස්වීමක්  පවත්වලා. වැඩේ කියන්නේ  කැබිනට් ඇමතිවරුන් වැඩි පිරිසක් මේ රස්විමට් ඇවිල්ලා නැහැ….. ඔවුන්  සහභාගි නොවීම පිළිබඳව පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් දැඩි කණස්සල්ල පළකර තියනවලු….

කොහොම හරි ආරංචියේ හැටියට පක්‍ෂය තුළ විශාල දෙදරිමක් තියනවාලු …පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයෙක් කියලා තියනවා මේකට විකල්පය ඉතිං….පක්ෂයේ නායකත්වය වෙනස් කිරීම තමයි කියලා. … හැබැයි ,…. ඉතින්… ලොක්කා නම් .. පක්ෂය …දාලා…. යන්න අයිඩියා එකක් නම් නෑ ඕo…..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *