ඉන්දියාව සමලිංගික සේවනය නීතිගත කරයි

ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඓතිහාසික තීන්දුවක් දෙමින්, තවදුරටත් සමලිංගිකත්වය එරට සාපරාධී වරදක් නොවන බව ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

සමලිංගික සේවනය “ස්වභාවික නොවන වරදක්” ලෙස හඳුන්වා දෙමින්, 377 වෙනි වගන්තිය ලෙස හැඳින්වෙන යටත්විජිත සමයේ නීතිය ස්ථිර කරමින් 2013 වසරේ දී තිබූ තීන්දුවක් මින් වෙනස් වන අතර මෙම සමලිංගික සේවනය, ‘සාපරාධී වරදක්’ බවට දැක්වූ ලොව පැරණිතම නීතියක් වන අතර එය වෙනස් කිරීමට ඉන්දියාව මැලිකමක් දක්වා තිබිණි.

තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරමින් අගවිනිසුරු දීපක් මිශ්‍රා සඳහන් කළේ “සංවාසය අපරාධයක් බවට පත්කිරීම අහේතුක වන අතර, අත්තනෝමතික මෙන්ම පැහැදිළිව ම ව්‍යවස්ථා විරෝධී,” බවයි.

තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත්වන තෙක් අධිකරණයෙන් පිටත රැදී සිටි ක්‍රියාකාරීහු, එය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමග තමන්ගේ ජයග්‍රහණය සතුටින් සැමරූහ.

ශ්‍රී ලංකාවේද සමලිංගික සේවනය නීතිගත කිරීම පිළිබඳව කතා බහක් පසුගිය කාලය තුල ඇති වූ අතර විවධ පාර්ශව වල විරෝධය හේතුවෙන් එකී යෝජනා යටපත් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *