අල්ලස් කොමිසමට ගිය අරුම පුදුම ක්‍රිකට් තරගය

සිව්වන ඉනිමේදී මෙතරම් ලකුණු ප්‍රමාණයක්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පසුගිය කාල සීමාවේදී සිදුව ඇති වංචා දුෂණ සම්බන්ධයෙන් නියජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා විසින් අල්ලස් හෝ දූෂණ කොමිසමට පැමිණිලි කරන ලදී. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විවිධ මට්ටමෙන් සිදුව ඇති මේ වංචා සහ දුෂණ විශාල ප්‍රමාණයක් සම්බන්ධයෙන් නි /අමාත්‍ය වරයා විසින් අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිලි කර ඇත.මේ අතරින් මෙරට අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් තරග පාවාදීමක් සම්බන්ධයෙන් ද පැමිණිලි කර ඇත ඒ පානදුර ක්‍රීඩා සමාජය සහ කළුතර ක්‍රීඩා සමාජය අතර පැවති තරගයකදී අරුම පුදුම ජයග්‍රහණයක් සම්බන්ධයෙනි. ඒ ලකුණු 194 ක් පන්දුවාර 13.4 කින් අදාල සිව්දින තරගයේ සිව්වන ඉනිමේදී මෙම ජයග්‍රහණය පානදුර ක්‍රීඩා සමාජය ලබාගැනීමය. සාමාන්‍යයෙන් T 20 තරගයක්දීනම් මෙවැනි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගැනීමට හැකිය එහෙත් සිව්දින තරගයකදී සිව්වන ඉනිමේදී මෙතරම් ලකුණු ප්‍රමාණයක් මේ තරම් අඩු පන්දු වාර ගණනකින් ලබාගැනීම ක්‍රිකට් වල අවිනිශ්චිත භාවයට වඩා පුදුම සහගත නොවේද ?? එම අරුම පුදුම ලකුණු පුවරුව පහතින් ඇත

LankaABCnews
සිව්වන ඉනිමේදී මෙතරම් ලකුණු ප්‍රමාණයක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *