කටුනායක ගුවන් තොටුපළ ආරක්ෂක ප්‍රධානියා සිරකර ගෙන විරෝධයක්

කටුනායක ගුවන් තොටුපළ ආරක්ෂක නිලධාරීන් පිරිසක් විසින් ගුවන් තොටුපළ ආරක්ෂක ප්‍රධානියාව අද(22) පෙරවරුවේ ආරක්ෂක අංශ පරිපාලන ගොඩනැඟිල්ල තුළ සිරකර ගෙන විරෝධය පළකර තිබෙනවා. ඒ
ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන් 36 දෙනෙකු හදිසි ස්ථාන මාරුවකට ලක්කිරීම හේතුවෙන්.
කටුනායක ගුවන් තොටුපළ ගුවන් සේවා ආරක්ෂක අංශයේ කණ්ඩායම් 9කට අයත් නිලධාරීන් 36 දෙනෙකුට හදිසි ස්ථාන මාරු ලබා දීම හේතුවෙන් කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ නිදහස් සේවක සංගමයේ සාමාජිකයින් විසින් ආරක්ෂක අංශ ප්‍රධානී මාර්ෂල් සම්පත් විතාන මහතාව ආරක්ෂක අංශයේ පරිපාලන ගොඩනැඟිල්ල තුළ සිරකර ගත් අතර උද්ගත වූ තත්ත්වයත් සමඟ ගුවන් තොටුපළ සභාපති ඉංජිනේරු සමන් එදිරිවීර මහතා එම ස්ථානයට පැමිණ පිරිස සමඟ සාකච්ඡාකර මතුව ඇති තත්ත්වයට පිළියමක් ලබා දෙන තෙක් ආරක්ෂක අංශ ප්‍රධානි මාර්ෂල් සම්පත් විතාන මහතාව තාවකාලිකව එම තනතුරෙන් ඉවත් කර, මාර්ෂල් එස්. එන්. ජයතිස්ස මහතාව එම තනතුරට තාවකාලිකව පත්කරන බවට සභාපතිවරයා දැනුම්දුන් බව සඳහන් කර තිබෙනවා.
අනතුරුව ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන් යළි සේවා කටයුතු ආරම්භ කළ  අතර මේ වන විට ගුවන් තොටුපළ ආශ්‍රිතව සාමකාමී තත්ත්වයක් පවතිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *