දකුණු සභාව අදත් නොසන්සුන් // ගාලගෝට්ටි මැද අතුරු ගිණුම සම්මතයි

දකුණු පළාත් සභාවේ පරිපුරක ඇස්තමේන්තුව

දකුණු පළාත් සභාවේ ඉදිරි වර්ෂය සදහා අතුරු සම්මත ගිණුමක් 27 දින පැවති දකුණු පළාත් සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමේ දී ඇතිවුයේ උණුසුම් තත්වයකි. දකුණු පළාත් සභාව සභාපති සෝමවංශ කෝදාගොඩ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දකුණු පළාත් සභා ශ්‍රවනාගාරයේ දී රැස්විය. කෙසේ නමුත් දකුණු පළාත් සභාවේ පරිපුරක ඇස්තමේන්තුව, හා අතුරු සම්මත ගිණුමට ජවිපෙ ජන්දය දීමෙන් වැලකි සිටය දී  එජනිස හා එජාප ජන්දය ලබා දෙමින් ගිණුම් සම්මත කර ගත්තේ ගාලගෝට්ටියක් මැදය.

මෙහි දී දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ෂාන් විජේලාල් ද සිල්වා මහතා විසින් ඉදිරි වර්ෂයට අයවැයක් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාවක් නොමැති බැවින් ඉදිරි පළාත් සභාවේ නිල කාලය සදහා අවශ්‍ය කෝටි 1200 කට ආසන්න මුදලක අතුරු සම්මත ගිණුමක් ඉදිරිපත් කරන බව පවසා ඉදිරි මාස කිහිපය සදහා අතුරු සම්මත ගිණුමක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

මෙහි දී ජවිපෙ දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී නලීන් හේවගේ මහතා විසින් මෙහි දී මේ සදහා විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරමින් කියා සිටියේ මෙම අතුරු සම්මත ගිණුම අද උදෑසන සභාවට ඉදිරිපත් කර අදම ඡන්දය විමසීම තුලින් මේ සම්බන්ධව කිසිදු අවබෝධයක් නොමැතිව ඡන්දය භාවිතා කිරීමට සිදුවන නිසා මෙය ලබන සභාවරායට කල් දමන ලෙස ඉල්ලීමක් කරන බවයි.

දකුණු පළාත් සභා ප්‍රධාන අමාත්‍ය ෂාන් විජේලාල් ද සිල්වා මහතා ,

අපි කැමති වුනත් නැති වුනත් දකුණු පළාත් සභාව ලබන අප්‍රේල් වල විසුරුවා හැරෙනවා. අද මධ්‍යම රජයේ අයවැයක් ඉදිරිපත් වී නැති අවස්ථාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ අතරු සම්මත ගිණුමෙන් ඉල්ලා තිබෙන්නේ පුනරාවර්තන වියදම් සදහා පමණයි. මේ ඉදිරි කාලය තුල දකුණේ රජටෙය් නිළධාරීන්ගේ වැටුප්  ඇතුළු සභාව පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය පුනරාවර්තන වියදම් පමණයි මෙතන තියෙන්නේ. එහෙම නැතිව සංවර්ධන වියදම් නෑ. ඒ නිසා මෙය සම්මත කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී නලීන් හේවගේ මහතා, (ජවිපෙ),

@ දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී නලින් හේවගේ මහතා ජවිපෙ

රුපියල් මිලියන 10,000ක් අතුරු සම්මත ගිණුමක් දමා තිබෙනවා.පරිපුරක ඇස්තමේන්තුවට ලක්ෂ 8000ක් ඉල්ලනවා.මෙය අධ්‍යනය කරන්නට අවස්ථාවක් දෙන්න. මේ නිසා ලබන සභාවේ දී මෙය ඉදිරිපත් කරන්න.එක එක ආකාරයට වැරදි විදියට ජන්දය දෙන්න බෑ. අපි ලයට් කණු නොවෙයි.කුකුල්  පැටව් 35,000ක් මැරුණා කන්න දෙන්න බැරිවී නිසාම, දකුණු පළාත් සභාවේ අනවශ්‍ය දේවල් සඳහා වියදම් කරනවා.මේවා වැරදියි.මේ අකාරයට තමයි වැරදි වියදම් නිසා මේ පරිපුරක දමන්නට සිදුවන්නේ. සභාවේ විදුලි සෝපානය හදන්න ලක්ෂ ගණනක් වැය වෙනවා.මෙයට රුපියල් ලක්ෂ 20ක් වැය කරනවා. මෙම සභා ගොඩනැගල්ල සකස් කරනකොට මේ විදුලි සෝපානය හදන්න තිබුනා.  මාසයට  සභා දෙකයි තියෙන්නේ. ඇයි පයින් යන්න බැරි හන්දිපත් රුදාවද ජාතික මුදල් අපතේ යනවා මේවා කැත වැඩ එපා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය මෙහි නැ. නෑමයි. ජවිපෙ අපි පඹයෝ නොවෙයි. මහ ඇමතිවරයා මෙය නියමිත ආකාරයට ඉදිරිපත් කරන්න කියා කියන්න කැමැතියි.පළාත් සභාව ජන්ද ගන්න මන්ත්‍රිවරු සල්ලි බෙදනවා.කෝටි ගණන් බෙදලා.දකුණු පළාත් සභාවේ ජනතාවගේ මුදල් කපා හරනන්ට කතා කරනවා. මේ ආකාරයට චක්ක්‍රීය අර මුදලේ මුදල් අයකර ගැනිම අවෝසි කරන්න හදනවා.මේවා වැරදියි. වැරදි ආදර්ශ ගෙන එන්නට එපා.

අපි ජවිපෙ  මේ පරිපුරක කෙටුම් පත්වලට ජන්දය දීමෙන් වැලකි සිටිනවා.

දකුණු පළාත් සභාවේ චක්‍රීය අරමුදලේ මුදල්  1990 ගණන්වල මුදල් දුන්නා ජන්දය ගන්න.රුපියල් කෝටි 40ක් දී තියනවා.2014 කුකුල් පැටව් හදන්න ණය දුන්නා.රුපියල් ලක්ෂ 52 ක් අය කරගන්න කටයුතු කරන්න.

දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රිවරුන්වන  චම්ලි විතානච්චි (එජනිස) හා නලින් හේවගේ (ජවිපෙ) අතර මේ තත්ත්වය අතර ඇතිවුයේ ගාලගෝට්ටියකි. එජාප හා එජනිස මන්ත්‍රී වරු එක්ක ජවිපෙ මන්ත්‍රීවරුන්ට විරෝධය දැක්වුහ.මේ නිසා සභාවේ ඇතිවුයේ දැඩි ගාලගෝට්ටියකි.

අපිට ලයිට් කණු වගේ මේකට අත් උස්සන්න බෑ. මේක මෙච්චරම අවශ්‍ය නම් ලබන සිකුරාදාට තව සභාවක් කැදවන්න. එහෙම කැදවලා. මේ සියළු මන්ත්‍රීවරුන්ට අවස්ථාවක් දෙන්න මේක ගැන අවබෝධයක් ගන්න එහෙම නැතිව මේකට ලයිට් කණු වගේ අත්උස්සන්න කියන්න එපා. දකුණු පළාත් සභාවට අයිති කැකනදුර ගොවිපලේ කුකුල්  පැටව් 35,000ක් මැරුණා කන්න දෙන්න බැරිවී නිසාම, ඒවා ට මෙහෙම හදිසියක් තිබුණේ නෑනේ. අන්න හදිසියේ කරන්න ඕන දේවල්.  දකුණු පළාත් සභාවේ අනවශ්‍ය දේවල් සඳහා වියදම් කරනවා .මේවා වැරදියි.මේ අකාරයට තමයි වැරදි වියදම් නිසා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය මෙහි නැ. නෑමයි. ජවිපෙ අපි පඹයෝ නොවෙයි. මේ ආකාරයට චක්ක්‍රීය අර මුදලේ මුදල් අයකර ගැනිම අහෝසි කරන්න හදනවා.මේවා වැරදියි. වැරදි ආදර්ශ ගෙන එන්නට එපා.

දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී චම්ලි විතානාච්චි මහතා, (එජනිස)

මේක පළාතේ සේවකයිනගේ වැටපු පිලිබද ප්‍රශ්නයක්. අපිට මේක කණ්ඩායම් රැස්වීමේ දී ලැබුනා. මේක කල් දාන්න බෑ. දකුණු පළාත් සභාවේ තියෙන්නේ එජනිස රජයක්. එහෙම තියන අවස්ථාවක දකුණේ රජයේ සේවකයින්ට පඩි ගෙවන්න බැරි වුනොත් අපිට තමයි ඒකේ නරක නාමය එන්නේ. ඒ නිසා මේක කල් දාන්න බෑ. මේ පුනරාවර්තන වියදම් පමණයි තියෙන්නේ ඒ නිසා අද මේ සදහා ඡන්දය විමසන්න.

මෙහි දී ඇතිවුයේ උණුසුම් තත්වයකි. ඡන්ද විමසීම සම්බන්ධයෙන් ජවිපෙ මන්ත්‍රී නලීන් හේවගේ මහතා මේ සදහා දැඩිව විරුද්ධව අදහස් දක්වද්දී එජනිස මන්ත්‍රීවරුන් වන වීරසුමන වීරසිංහ, සිංහ සමන්, ආරියවංශ ෂම්මු, සම්පත් අතුකෝරල,  ඇතුළු මන්ත්‍රීවරුන් ජවිපෙ මන්ත්‍රී නලීන් හේවගේ මහතාට දැඩිව විරුද්ධත්වය පල කිරීම නිසා ඇතිවුයේ දැඩි උණුසුම් තත්වයකි.

ඇයි මෙහේ විතරක්, පාර්ලිමේන්තුවේ ඕන ඕන විදියට බහුතරය විමසන්නේ. ඒවා මතක නැද්ද. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය මෙහේට විතරද කතා කරන්නේ. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න අයටත් කියන්න එහෙම නම් එහෙම කරන්න කියලා, අපිත් කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ කරපු විදියට. සභාවේ ඡන්දය විමසන්න, කරුනා කරලා සභාවේ මතය විමසන්න.  යන සටන් පාඨ කියමින් අදාල මන්ත්‍රීවරුන් විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කිරීම නිසා මෙම තත්වය උදාවිය.

කෙසේ නමුත් උණුසුම් තත්වය හමුවේ දකුණු පළාත් සභාවේ සභාපති සොමවංශ කෝදාගොඩ මහතා තීරණය කලේ මෙම අතුරු සම්මත ගිණුම සදහා සභාවේ මතය විමසීම සිදුකරන බවයි. ඒ අනුව සභාවේ ඡන්දය විමසීම සිදුවුයේ ජවිපෙ මන්ත්‍රී නලීන් හේවගේ මහතාගේ විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරමින් සිටින අවස්ථාවේ දීය. අර අර ලයිට් කණු වගේ අත් උස්සනවා. අපිට නම් බෑ ඔහොම කරන්න, තියෙන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ නැතිව අත් උස්සනවා. ජවිපෙ මන්ත්‍රී නලීන් හේවගේ මහතා එසේ විරුද්ධත්වය ප්‍රකාහ කරද්දී සභාපති වරයා විසින් සභාවේ මතය විමසු අතර එහි දී මෙම අතුරු සම්ම. ගිණුම ඒකමතිකව සම්මත විය. මේ සදහා පක්ෂය ඡන්ද 28 ලැබුණු අතර විරුද්ධව එකදු ඡන්දයක් හෝ ලැබු‍ණේ නැත. ජවිපෙ මන්ත්‍රීවරුන් ඡන්දය දීමෙන් වැලකී සිටි අතර එජනිප හා එජප මන්ත්‍රීවරුන් 2019 වර්ෂය සදහා ඉදිරිපත් කරන ලද අතුරු සම්මත ගිණුමට පක්ෂව ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන ලදී. ඒ අනුව දකුණු පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන අමාත්‍ය ෂාන් විජේලාල් ද සිල්වා මහතා විසින් දකුණු පළාත් සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලද 2019 වර්ෂය සදහා වු අතුරු සම්මත ගිණුම පළාත් සභාවේ දී සභා සම්මත විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *