ඉන්ධන මිළට සාපේක්ෂව බස් ගාස්තු අඩු කිරීම ළගදීම

ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා

පැවති ඉන්ධන මිළට සාපේක්ෂව ඉහල ගිය බස් ගාස්තු අඩු කිරීම සඳහා ඉදිරියේදී පියවර ගන්නා බවත් උතසව සමයේ මගී ජනතාවට බාධාවකින් අවහිරයකින් තොරව ගමන්තයන් වෙත යාමට අවශ්‍ය ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබාදීම සදහා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාදී ඇතිබවත් ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා අද (23) පැවසීය.

මින් පෙර ඉහල ගිය ඉන්ධන මිලට සාපේක්ෂව මිල ගණන් ඉහල ගිය අතර මේ වන විට පහළ ගොස් ඇති ඉන්ධන මිලට සාපේක්ෂව බස් ගාස්තු අඩුකිරීමට අවශ්‍ය පියවර සතියක් දෙකක් ඇතුලත ගන්නා බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවාහන වෘතීය සමිති ඇතුළු අදාළ පාර්ශවයන් හා සාකච්ඡා කරන බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය.වර්තමාන රජය ලෝක වෙළෙදපොලෙහි ඉන්ධන මිල අඩු වීමේ වාසිය මුළුමනින්ම ජනතාවට ලබා දීමට කඩිනමින් කටයුතු කරන බවද හෙතෙම පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *