දුම්පානය වෛරසයට අහිතකරයි!! මහියංගනයේ දුම් වැටියට මරාගනී

කොරෝනා වෛරසය අසාධනය වීමට දුම්පානය බෙහෙවින් බලපාන බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සහ මෙරට වෛද්‍ය වරුන් නිරන්තරයෙන් දැනුවත් කරන තත්වයක මෙරට සිගරට් අලවිකරණ ස්ථානයක දැඩි උණුසුම් තත්වයක් ලදී ඒ ඇදිරි නිතිය ඉවත් කල මහියංගනය නගරයේදී දැක ගන්නට හැකිවිය මේ නිසා දුම්වැටි මිළදීගැනීමට දිගුපෝලිම් – පොලිමේ සිටි පිරිස් පොලිසිය සමග උණුසුම් වචන හුවමාරුවක්…පෝලිමේ සිටි පිරිස් සිටියදී තවත් පිරිසක් වෙනත් ආකාරයෙන් දුම්වැටි කාටුන් පිටින් රැගෙන යෑම උණුසුම් තත්වයට හේතුවිය.පසුව මහියංගනය පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීන් පැමිණ තත්වය පාලනය කිරීමට පැමිණි අතර එහිදී ද දැඩි උණුසුම් වාතාවරණයක් ඇතිවන ලදී

දුම්වැටි මිළදීගැනීමට දිගුපෝලිම් – පොලිමේ සිටි පිරිස් පොලිසිය සමග උණුසුම් වචන හුවමාරුවක්

ඇදිරි නිතිය ඉවත් කල පසු දුම්වැටි මිළදීගැනීමට දිගුපෝලිම් – පොලිමේ සිටි පිරිස් පොලිසිය සමග උණුසුම් වචන හුවමාරුවක්…පෝලිමේ සිටි පිරිස් සිටියදී තවත් පිරිසක් වෙනත් ආකාරයෙන් දුම්වැටි කාටුන් පිටින් රැගෙන යෑම උණුසුම් තත්වයට හේතුවිය.

Posted by News at Mahiyangana බින්තැන්නේ වං හුං on Thursday, April 16, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *