ශ්‍රීලනිප මධ්‍යම කරක සභාවේදී තීරණය

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වෙනවාද නැද්ද යන්න ලබන අට වැනිදායින් පසු පැවැත්වෙන මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීමේදී තීරණය කිරීමට අද පැවැති ශ්‍රීලනිප මධ්‍යම කරක සභාවේදී තීරණය විය.ශ්‍රීලනිපය ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්වීම සම්බන්ධයෙන් පසුගිය සති කිහිපය තුළ දැඩි කථා බහට ලක්වන ලදී එහෙත් අද පවතී මධ්‍යම කාරක සභාවේදී තීරණය වී ඇත්තේ මැයි 8 වෙනදයින් පසු ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කරන බවයි මේ තත්වය අනුව ශ්‍රීලනිපය ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වීම බාලගිරි දෝෂයට ලක්ව ඇති බව දේශපාන විචාරකයන්ගේ අදහසයි. 
කොළඹ හත මළලසේකර මාවතේ පිහිටි ජනාධිපති නිල නිවසේදී අද රාත්‍රී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මධ්‍යම කාරක සභාව පැවැත්විණි.
මැයි හත් වැනිදාත් මැයි 15 වැනිදාත් අතර මීළඟ මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීම පැවත්වා එහිදී අවසන් තින්දුව ගැනීමට නියමිතය.