මැටි ඇමති ගම්මිරිස් ඇමති බතික් ඇමතිකම් හැදුවේ බැසිල්

ශ්‍රීලනිප මහලේකම් බතික් ඇමති දයාසිරි ජයසේකර කියයි

මැටි ඇමති ගම්මිරිස් ඇමති බතික් ඇමතිකම් හැදුවේ බැසිල් මහත්තයයි පී බී ජයසුන්දර මහත්තයයි එකතුවෙලා අපෙන් වැඩක් ගන්නේ නැහැ ශ්‍රීලනිපය පැත්තකට දාලා තියෙන්නේ අපි ආණ්ඩුව හදන්න උදවු නොකරපු තැනට දාලා තියෙන්නේ මෙහෙම රට කරගෙන යන්න බැහැ සියලු දෙනා එකතු නොවුණොත් විනාශයක් වෙන්නේ

ජනාධිපති තුමා හදපු කැබිනට් මණ්ඩලයක් නොවෙයි දැන් තියෙන්නේ බැසිල් මහත්තයා පාර්ලිමේන්තු අවා කියලා මේ ප්‍රශ්න වලට විසදුම් නෙවෙයි රටේ ප්‍රශ්න විසදන්න බැහැ රටේ ඩොලර් හිගයක් තියෙන්නේ මිනිසුන්ට මේකට දායක වෙන්න කියලා ආරාධනය කරන්න ඕනා අපෙන් වැඩක් ගන්නේ නැතිව පැත්තකට දාලා තියෙන්නේ මේ තීරණ ගන්නේ කොහෙන්ද රටේ මිනිස්සු ආණ්ඩුව සහ ජනාධිපතිතුමා ගැන විශවාස කරලා තමයි බලය දුන්නේ එක ආරක්ෂා කරගත යුතුයි එහෙම නැතිව තනිව ගමනක් යන්න බැහැ හැම කෙනෙක්ම. ඇමතිකම් දීමෙන් මේක තුරන් කරන්න බෑ ජමධිපති තුමාට මේ කියන්නේ ඔබතුමත් එක්ක අපි වැඩ කරන්න ලෑස්තියි. ඔබතුමාට විශාල හැකියාවක් තිබෙනවා. උවමනාව් තියෙනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාටත් ඒ හැකියාව තිබෙනවා. අපි එකතුවෙලා වැඩ කරමු. කියලා කියන්න කැමතියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *