උනවටුන ප්‍රදේශයෙන් ඩෙංගු හිස ඔසවයි!!රෝගීන් හැටක් හමුවෙයි

ගාල්ල උනවටුන මධ්‍යම මහජන සෞඛ්‍ය කොට්ඨාසයේ මේවන විට ඩෙංගු රෝගින් හැටක් (60)පමණ ඊයේ (17) වන දිනවන විට  හදුනාගෙන ඇතැයි, එහි කාර්යේ නියුතු මහජන පරික්ෂක නිලධාරි ඩී ලක්ෂාන් මහතා පවසයි.

මේ සම්බනන්ධයෙන් ඉහළ නිලධාරින් දැනුවත් කර තිබේ. මෙයට අමතරව, ධූමායන කටයුතු සිදු කිරීම,නිවෙස් පරික්ෂා කිරීම හා අදාළ ග්‍රාමසේවා කොට්ඨාස 10 තුළ ජනතාව දැනුවත් කිරීම් හා රාසායනික ද්‍රව්‍ය අදාළ නිවාසවලට ලබාදෙමින් ඩෙංගු රෝගය මැඩලීමට කටයුතු කරන්නට පියවර ගෙන ඇති බැව් හෙතෙම සඳහන් කරයි. තම නිවස හා ඉඩම් පිරිසිදුව තබාගන්නා ලෙසට ද මහජනතාව දැනුවත් කර තිබේ.

මේ දිනවල පැවතින අධික වර්ෂාව නිසා මේ තත්ත්වය වර්ධනය වන්නට හැකි බැවින් මහජනතාව නිරතුරුවම මේ සම්බන්ධයෙන් සැලකිලි මත් වියයුතු බව ද හෙතෙම සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *