සිංහල මන්ත‍්‍රීගේ වැටුප මුස්ලිම් ක‍්‍රීඩා පිටිය ගොඩ නැගීමට

මුස්ලිම් තරුණයන්ගේ ක්‍රීඩා පිටියක් වෙනුවෙන් මෙම පරිත්‍යාගය

මාවනැල්ල ප්‍රාදේශිය සභාවේ තරුණ මන්ත්‍රීවරයෙකු විසින් සිය මාසික වේතනය තමන් නියෝජනය කරන ලද කොට්ඨාංශයේ තරුණයන්ගේ ක්‍රිඩා පිටියේ පිහිටා ඇති ක්‍රීඩා ගොඩනැගිල්ලට විදුලිය ලබා ගැනිම වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කිරිම ඊයේ ( 12 ) පස්වරුවේ සිදු විය.

මෙලෙස තම මාසික වේතනය පරිත්‍යාග කරන ලද මන්ත්‍රීවරයා වන්නේ මාවනැල්ල ප්‍රාදේශිය සභාවේ ආණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කරන එජාපයේ මන්ත්‍රී පුතුල උඩුගම මහතායි. එතුමා මාවනැල්ල ප්‍රාදේශිය සභාව 2011 වසරේ සිට නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරයෙක් වන අතර පසුගිය පළාත් පාලන ජන්දයේදි එතුමා නියෝජය කලේ හෙම්මාතගම කොට්ඨාංශයයි. එම ජන්දයේදි එම කොට්ඨාංශයේ පිහිටා ඇති මුස්ලිම් තරුණයන්ගේ ක්‍රීඩා පිටියක් වෙනුවෙන් මෙම පරිත්‍යාගය සිදු කරන බව එතුමා විසින් පොරොන්දු වි තිබුණු අතර එම පොරොන්දුව මෙසේ සිදු කරනු ලැබිය.

සිංහල මන්ත්‍රීවරයෙක් ලෙස එතුමා ජාති, පක්ෂ, පාට නොබලා මෙ සිදු කරන ලද ක්‍රියාව සියලූ මුස්ලිම් ජනතාවගේ පැසසුමට ලක් වු අතරම ඒ වෙනුවෙන් කෙටි උත්සවයක්ද දුම්බුළුවාව ගමේ සංවිධානය කර තිබුණි. මෙම උත්සවය සඳහා දුම්බුළුවාව ජුම්මා පල්ලියේ පූජක තුමන් මෙන්ම දුම්බුළුවාව සුපර් ලයින් ක්‍රීඩා සමාජයේ තරුණයන්ද ගමේ වැඩිහිටියන් කිහිප දෙනෙක්ද මෙම පරිත්‍යාගය සිදු වන අවස්ථාවේ සහභාගි වි සිටියහ.ඔවුන් සියලූ දෙනා පැවසුයේ මෙම ආදර්ශය තරුණ මන්ත්‍රීවරයෙක් ලෙස පුතුල උඩගම මහතා සිදු කිරිම ඉතා අගය කර හැකි සියලූ දේශපාලඥයින්ට හොඳ ආදර්ශමත් ක්‍රීයාවක් වන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *